Hva er et regionråd?

Regionrådene er en viktig del av Landsforeningen for barnevernbarn. Regionrådene har som hovedoppgave å bringe regionene sin stemme inn i arbeidet LFB gjør. Det vil si at rådet har en rådgivende myndighet, og kan med dette gi innspill og råd til LFB sitt styre og administrasjon.

Regionrådene har ingen fast sammensetning, men er et åpent råd for de medlemmene i sin region som ønsker å delta.