Hvilken region hører jeg til?

Region Midt

Trøndelag og Møre og Romsdal

Region nord

Finnmark, Troms og Nordland

Region sør

Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Region vest

Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland

Region øst

Dekker Oslo, Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland