Hvilken region hører jeg til?

Region Midt

Trøndelag og Møre og Romsdal

Region Nord

Finnmark, Troms og Nordland

Region Sør

Agder, Vestfold, Telemark og deler av Viken (tidligere Buskerud)

Region Vest

Vestland (tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane) og Rogaland

Region Øst

Oslo, Innlandet (tidligere Hedmark og Oppland) og deler av Viken (tidligere Østfold og Akershus)