Hvorfor er medvirkning så viktig?

November er her og denne måneden skal vi sette et ekstra fokus på medvirkning og erfaringskonsulentordningen vår. Medvirkning er en så viktig del av utformingen av tjenestene og systemene, for det er vi som har erfart systemet på kroppen som best kan fortelle hvordan det oppleves. I Landsforeningen for barnevernsbarn jobber erfaringskonsulentene og styret aktivt med medvirkning og den kommende måneden skal vi altså sette et ekstra fokus på dette ved å vise dere hvordan vi gjør det og hvorfor dette er så viktig. Følg med på facebooksiden vår for erfaringer fra medvirkning, videosnutter fra erfaringskonsulentene våre og oppdragsgivere vi samarbeider mye med, om hvorfor medvirkning er viktig, og mye mer!

Vi er barnevernsbarna som har erfart systemet på kroppen. Vi vet hvordan ting føles og oppleves og prøver derfor å fortelle systemet hvordan de kan gjøre det bedre for de som kommer etter oss

Medvirkning er å bli hørt, det er å delta i viktige beslutninger, og det er å bli tatt på alvor. Å medvirke betyr at man får innflytelse på prioriteringer og beslutninger som kan ha konsekvenser for en selv, men også for andre mennesker som kan ha andre ønsker og interesser. Som barnevernsbarnas interesseorganisasjon er det vår jobb å peke på utfordringene i barnevernet og komme med forslag til bedring. Forutsetningen for å gjøre dette er at vi både har kjennskap til et bredt spekter av erfaringer fra barnevernet, og at de som jobber i tjenesten og med systemet tar oss med i prosessene. 

Vi mener at den egenerfaringen vi sitter på er kjempeviktig å få inn i arbeidet med å utvikle systemet og tjenestene. Vi sitter på kunnskap som går utover det forskning og teori gir og vi kan sette ord på et unikt perspektiv som trengs sammen med de to andre for å kunne tilby tjenester som oppleves som nyttige og gode for de det handler om – barna. Vi mener at når vår erfaring blir tatt med inn i arbeidet blir arbeidet bedre, fordi de som utøver tjenestene får et reelt innblikk fra de som bruker dem om hva som fungerer og ikke. Det gjør at tjenestene blir mer effektive fordi å finne løsninger sammen ivaretar de forskjellige sine interesser i større grad.  For at medvirkningen skal være reell må vi se på en omfordeling av makt. Når man inviterer til reell brukermedvirkning innebærer det at tjenesten eller systemet er villig til å gi fra seg litt makt, er villige til å forandre, bytte ut eller tilføre noe som allerede eksisterer, med noe som blir foreslått av oss. Dette betyr ikke at vi skal bestemme alt, men vi skal få si noe om det som foreligger og det vi sier skal lyttes til, tas på alvor og likestilles med andres forslag. Vi skal ikke ta alle beslutninger, vi skal påvirke beslutningene i riktig retning. Vi må samarbeide med de som utvikler tjenestene og andre brukermedvirkere for å sammen komme fram til det beste resultatet. 

Om man får spørsmålet «hva har skjedd med deg da?» så gir ikke det noen mulighet for å komme med råd. Det er ikke det de ber om da

Erfaringen vi sitter på er kjempeviktig i arbeidet vi gjør, men det er også politikken vår. Det er den politiske plattformen vår som er grunnlaget når vi er ute og representerer organisasjonen, fordi den gir et bilde på hva alle medlemmene våre mener, ikke bare det en person synes. Egenerfaringen gir oss muligheten til å forklare situasjonen på en helt annen måte enn de uten erfaring, men det betyr ikke at vi skal utlevere oss selv. Det er politikken og det alle medlemmene våre har gått sammen om å mene som gir størst gjennomslagskraft, ikke enkelthistoriene, for å eksponere seg selv er ikke reell medvirkning.