Landsmøtet 2020 avlyst

Styret i LFB har bestemt at vi ikke skal ha noe landsmøte i år. Neste landsmøte blir derfor ikke før i starten av 2021. Vurderingen er gjort på bakgrunn av at vi ikke vet hvor lenge denne situasjonen vil vare, og fordi vi er nødt til å høre på hva myndighetene og Folkehelseinstituttet sier. Vi har også vært i kontakt med LFBs kontrollkomité.

Alternativene til å avlyse ville vært å ha landsmøtet så fort det lar seg gjøre, eller å avholde landsmøtet digitalt. Grunnen til at styret ikke har valgt å gå for disse alternativene er fordi man ikke vet når landsmøtet vil kunne avholdes grunnet koronasituasjonen. I vedtektene våre står det at landsmøtet skal avholdes innen utgangen av mai, og det å for eksempel utsette landsmøtet til høsten, for så å ha enda et landsmøte neste år igjen anser ikke styret som økonomisk forsvarlig. Det er også mange aktiviteter og ting som er planlagt dette organisasjonsåret, og dersom vi skulle avholdt landsmøtet på et senere tidspunkt ville det potensielt gått utover andre ting (som for eksempel leir, regionråd og EK-samlinger). Styret tror heller ikke at det vil fungere optimalt å ha landsmøtet digitalt.

Valg

Vi er også så heldige at alle i styret, kontrollkomiteen og valgkomiteen som dere valgte på fjorårets landsmøte, har sagt seg villige til å stille til gjenvalg. Valgkomiteens innstilling er at både styret, kontrollkomiteen og valgkomiteen blir sittende til neste års landsmøte, og det er først da det vil bli nytt valg. Dette har styret valgt å godkjenne. Det betyr at det er de samme styremedlemmene, valgkomitemedlemmene og kontrollkomitemedlemmene som sitter frem til landsmøtet i 2021.

Politikk

Det er skikkelig kjipe greier at vi ikke skal ha noe landsmøte i år, men vi skal gjøre så godt vi kan for å ivareta demokratiet i organisasjonen likevel. Vi kommer blant annet til å sørge for at alle regionene blir hørt når det gjelder forslag til ny politikk. Dere har allerede valgt delegater på allmøtene, og delegatene vil få mulighet til å formidle sin regions meninger og politikk til styret. I tillegg til dette hadde vi regionrådssamlinger i høst, og alle innspillene som kom fra dere da vil også selvsagt spilles inn til styret.

På førstkommende styremøte vil styret, på bakgrunn av innspillene fra dere, vedta ny politikk til vår politiske plattform. Dersom det er noen av dere som har ønsker om ny politikk for LFB – eller noe annet – er det bare å ta kontakt så fort som mulig, og senest innen 15. april, så skal vi sette dere i kontakt med delegatene (de som har ansvar for å ta imot innspill fra deg) i din region.

Innsigelser? Dersom det er noen av dere som har noen innsigelser rundt hva styret har bestemt her eller har andre tilbakemeldinger, er det fint om dere tar kontakt med Caroline innen 15. april 2020, så vil hun formidle dette videre til styret som vil behandle dette fortløpende. Ta kontakt med caroline@barnevernsbarna, eller på telefon 47 97 68 69 😊