Politiske digimøter

24.-26. april var datoer vi hadde gledet oss til lenge! Landsmøtet til LFB skulle gå av stabelen, og vi skulle sammen med delegater og gjester diskutere, stemme over, og vedta ny politikk til politisk plattform. Dette er vanligvis årets politiske høydepunkt for LFB, og det gir både oss og medlemmene en unik mulighet til å påvirke organisasjonen og å gjøre den til vår egen. Landsmøtene pleier å være preget av yrende liv, gode debatter, uenighet, kompromisser og samhold! Men i år kom korona og stakk kjepper i hjulene, og vi måtte kaste oss rundt for å finne andre alternativer.

For det er nemlig ikke sånn at en pandemi skal få stoppe oss fra å være en demokratisk organisasjon hvor medlemmene bestemmer politikken vår. Det er viktig at organisasjonslivet fortsetter sitt arbeid selv om man ikke kan møtes, for organisasjoner i Norge gjør en dødsviktig jobb. Vi må sette standarden og si at vi dropper ikke interndemokratiet selv om pandemi kommer og bøller med våre muligheter til å møtes.

Derfor har vi i LFB i år vedtatt ny politikk på tross av at vi ikke kunne avholde landsmøtet vårt. Og vi har gjort det sammen med medlemmene våre. Den politiske prosessen startet allerede i høst. Da hadde vi regionråd hvor regionene fikk komme med innspill på temaer som var viktige for dem. I begynnelsen av 2020 avholdt vi allmøter i alle regionene hvor vi jobbet med innspillene fra regionrådene og valgte delegater til landsmøtet. På landsmøtet skulle delegatene fra hver region få samles i regionmøter for å diskutere politikk, men dette ble ikke noe av. I stedet sendte vi deltakerne på allmøtene referatene fra møtene, og innspillene fra regionrådene og avholdt digimøter hvor de kunne komme med innspill til politikk.

Målet med digimøtene var at vi skulle hjelpe til med formuleringene av forslagene de hadde, sånn at de passet språklig inn i politisk plattform. Regionene gjorde strålende arbeid, og mange kom godt forberedt til digimøtene. Det var ordentlig gøy, og det er fint å se at organisasjonen er så tilpasningsdyktig!

Image may contain: 3 people, screen and laptop

Innspillene fra regionene ble sendt til styret, som hadde et ekstra styremøte (digitalt) i løpet av helgen landsmøtet skulle vært, og de vedtok eller forkastet forslagene på grunnlag av om forslagene allerede var ivaretatt av andre punkter i plattformen, eller om forslagene motsa eksisterende politikk.

Vi håper både delegater og medlemmer er fornøyde med resultatet! Hvis du er nysgjerrig ligger ny politisk plattform her.

Vi gleder oss skikkelig til å se medlemmer, samarbeidspartnere og alle andre igjen når korona har roa seg ned!