Dagbladets dekning av EMD-dommene klages inn til PFU

«Vi i Landsforeningen for barnevernsbarn reagerer på dekningen, og mener Dagbladet burde være ekstra forsiktige med å omtale saken fra bare en side, slik det oppleves at de gjør, tatt i betraktning at de omhandler barnevernssaker. Derfor klager vi Dagbladet inn til PFU.» sier leder Vilde Adolfsen.

Klagen gjelder to artikler i Dagbladet datert 03.02.20 og 08.02.20:

«Går i strupen på Strasbourg»

https://www.dagbladet.no/nyheter/gar-i-strupen-pa-strasbourg/72097210

«Nekter barnevernet omkamp etter EMD-juling»

https://www.dagbladet.no/nyheter/nekter-barnevernet-omkamp-etter-emd-juling/72111189

Det er av vår oppfatning at Dagbladet i disse, og lignende saker, bryter med punkt 1.2 og 4.8 i vær-varsom plakaten.

Vi ønsker en vid fortolking av punkt 4.8, og mener «barnet» i denne sammenheng må ses på og tolkes som alle barnevernsbarn i Norge. Pressen må ta hensyn til hvordan omtalen oppleves for denne gruppen som helhet, og ikke bare det konkrete barnet berørt av saken.

«Vi stiller oss kritiske til om dekningen har tatt hensyn til hvordan den oppleves og føles for barnevernsbarna selv. Ved å kun gi foreldrene en stemme har Dagbladet fratatt barna retten til sin egen historie,» avslutter Vilde.