Stipend til barnevernsbarn som tar høyere utdanning 2020/2021

Er du nåværende eller tidligere barnevernsbarn, tar høyere utdanning og ønsker litt mer penger å rutte med dette skoleåret?

Landsforeningen for barnevernsbarn har i år igjen fått mulighet til å dele ut så mange som 10 stipender på hele kr 25.000 for skoleåret 2020 – 2021 på vegne av Anthonstiftelsen.

Sånn som i fjor vil man i år måtte søke gjennom søknadsportalen til Anthonstiftelsen. Styret i Landsforeningen for barnevernsbarn vil få tilgang til søknadene. Styret vil velge stipendmottagere ut fra behov, planer, fordeling av kjønn, bosted og type utdanning. Fristen for å søke stipend er søndag 8. november 2020 (det vil si at du må ha sendt inn søknaden i søknadsportalen innen denne datoen).

De som blir valgt til å få stipend får utbetalt hele summen i månedsskiftet november/desember. Det forutsettes at søker er aktiv student hele skoleåret.

Hvordan søker jeg?

Man sender inn søknad om stipend via søknadsportalen til Anthonstiftelsen. Du kommer til søknadsportalen ved å trykke HER.

For å sende inn søknad må du lage deg en bruker. Det gjør du ved å bruke e-postadressen din.

Anthonstiftelsen har laget en video om hvordan man bruker søknadsportalen, denne kan du se ved å trykke HER.

For at du skal kunne vurderes til stipendordningen må du oppfylle disse fire kravene:

  • Søker er eller har vært under barnevernet (må dokumenteres fra barneverntjenesten)
  • Øvre aldersgrense er 25 år
  • Søker må fylle ut søknadsskjema og opplyse om kontaktperson på utdanningsstedet
  • Søker må gå høyere utdanning (det vil si at dette ikke er en stipendordning for elever som går på videregående skole)

Er du usikker på hva du bør fokusere på i søknaden din har Anthonstiftelsen laget en fin artikkel om dette. Den kan du lese HER. 

Ta gjerne kontakt på Caroline@barnevernsbarna.no om du har spørsmål.

Vi gleder oss til å lese søknaden din!