Koronakommisjonen vil prate med deg

Koronakommisjonen er en en gruppe mennesker som er blitt bedt om å vurdere hvor bra Norge har reagert på pandemien. De skal for eksempel se på om barn og unge har fått rettighetene sine ivaretatt, og nå om dagen vil de finne ut om særlig barnevernsbarna har fått sine rettigheter ivaretatt.

Vi i LFB har derfor blitt spurt om noen av våre som er under 23 år kunne tenke seg å snakke med dem om hvordan det har vært å være barnevernsbarn etter at pandemien kom til Norge.

Det du forteller kan bli brukt som anonyme eksempler i NOUen kommisjonen skal legge frem våren 2021. Litt enklere forklart skal kommisjonen legge frem en offentlig rapport hvor de gjerne vil bruke noen anonyme eksempler for å vise hvordan noen har opplevd den siste tiden.

Verken vi eller koronakommisjonen kan love at dine eksempler blir med i NOUen selv om du snakker med dem. Men uansett om det blir med eller ikke vil du ha bidratt med viktig kunnskap som kan bidra til at Norge i fremtiden blir enda bedre til å ivareta barn og unge i kriser.

Har du lyst til å være med? Da kan du ta kontakt med Ola Henmo som koronakommisjonen har leid inn for å innhente disse historiene. Han kan du kontakte på Ola.henmo@gmail.com eller ringe han på 91 79 39 61.

Landsforeningen for barnevernsbarn er kun en distributør av informasjonen fra koronakommisjonen og vil ikke få tilgang til kontaktinformasjon eller opplysninger fra eventuelle medlemmer som tar kontakt med kommisjonen.