NYTT STYRE I LFB

Under helgens landsmøte valgte LFBs medlemmer nytt styre. Her kan du lese hvem som er valgt til å styre LFB det neste året.

Silje Marie Bergh Sveum – Styreleder

« Jeg brenner veldig for organisasjonen vår, medlemmene og det vi står for. Noe av det jeg kan bidra med inn i LFB er tid, erfaring og jeg opplever meg selv som er person som er veldig «på» i LFB.»

Thomas Johansen – Nestleder

«Jeg ønsker å bidra til å etablere gode forutsigbare og profesjonelle strukturer for organisasjonen, og videreføre arbeidet med å bygge en god og solid administrasjon.»

Victoria Dollst – Styremedlem

«Jeg ønsker å passe på at medlemmenes ønsker og mening alltid kommer først, opprettholde aktiviteten til medlemmene, og bringe frem den stemmen jeg har som barnevernsbarn med alle våre felles erfaringer.»

Elsa Veronica Berg Christensen – Styremedlem

«Jeg har mine refleksjoner over min tid i barnevernet, og har i tillegg den daglige erfaringen fra skole og skole/barnevern/andre etater samarbeidet – noe som jeg også brenner sterkt for, og kan se det fra ulike faglige perspektiver.»

Anja Iselin Pedersen – Styremedlem

«Jeg vil arbeide for å få flere til å engasjere seg i LFB. Det er enkelthistorier og erfaringer som samlet gjør organisasjonen til en sterk stemme i barnevernspolitikken. Det er forskjellene i våre erfaringer som gjør at LFB kan jobbe bredt for å forbedre vilkårene for dagens barnevernsbarn.»

Aisha Aziz – Styremedlem

«Jeg har et stort engasjement for barnevernsfeltet, og har erfaring både som student på barnevernsstudiet, i direkte arbeid med barn og unge og på overordnet nivå i organisasjoner. Jeg vil jobbe for å redusere stigma knyttet til å ha erfaring med barnevernet.»