Stipend til barnevernsbarn som går på VGS, FHS eller tar høyere utdanning 2021/2022

SØKNADSFRISTEN HAR NÅ GÅTT UT, OG DET ER IKKE LENGER MULIG Å SØKE OM STIPEND I ÅRETS UTDELING.

Er du nåværende eller tidligere barnevernsbarn, går på FHS, VGS eller tar høyere utdanning og ønsker litt mer penger å bruke på studiene?

Vi i Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) har i år igjen fått mulighet til å dele ut så mange som 10 stipender på hele kr 25.000 for skoleåret 2021 – 2022 på vegne av Anthonstiftelsen.

Stipendet kan benyttes til for eksempel bøker og annet pensum, kanskje trenger du en ny pc eller teknisk utstyr for utdanningen du tar, eller uniform/klær til praksis i studiene?

Som i fjor vil man i år måtte søke gjennom søknadsportalen til Anthonstiftelsen. Styret og administrasjonen i Landsforeningen for barnevernsbarn vil få tilgang til søknadene. LFB vil velge stipendmottagere ut fra behov, planer, fordeling av kjønn, bosted og type utdanning. Fristen for å søke stipend er fredag 29.oktober 2021 (det vil si at du må ha sendt inn søknaden i søknadsportalen innen denne datoen).

De som blir valgt til å få stipend får utbetalt hele summen i månedsskiftet november/desember. Det forutsettes at søkeren er aktiv student hele skoleåret.

Hvordan søker jeg?

Man sender inn søknad om stipend via søknadsportalen til Anthonstiftelsen. Du kommer til søknadsportalen ved å trykke HER.

For å sende inn søknad må du lage deg en bruker. Det gjør du ved å bruke e-postadressen din.

For at du skal kunne vurderes til stipendordningen må du oppfylle disse fem kravene:

  • Søker er eller har vært under barnevernet (må dokumenteres fra barneverntjenesten)
  • Øvre aldersgrense for å søke er 25 år
  • Søker må fylle ut søknadsskjema og opplyse om kontaktperson på utdanningsstedet
  • Søker må gå på videregående skole, folkehøyskole eller høyere utdanning
  • Søker må være medlem i LFB, du kan melde deg inn gratis HER.

Er du usikker på hva du bør fokusere på i søknaden din har Anthonstiftelsen laget en fin artikkel om dette. Den kan du lese HER. 

Ta gjerne kontakt på caroline@barnevernsbarna.no om du har spørsmål.

Vi gleder oss til å lese søknaden din!