Allmøter og Landsmøte avlyst/utsatt

Kjære alle medlemmer i Landsforeningen! 

Vi har etter nøye diskusjon bestemt oss for å utsette årets landsmøte og avlyse alle allmøter. Grunnlaget for dette er at det har vært for få påmeldt til allmøter i henhold til vedtektene våre

Derfor vil vi invitere dere til et ekstraordinært landsmøte hvor vi håper at DU vil bli med! Dato for dette kommer fortløpende, og en ny invitasjon vil sendes ut på mail.

På det Ekstraordinære Landsmøtet det førstemann til mølla prinsippet som gjelder, og det er 30 plasser.

Organisasjonen vår trenger engasjerte medlemmer som er med på landsmøtet, regionråd og leirer. Da vi gjennomførte en medlemsundersøkelse om Landsmøtet tidligere i år fikk vi mange gode tilbakemeldinger. Disse har vi i styret valgt å ta med oss i planleggingen videre for organisasjonsåret og er litt av bakgrunnen for utsettelsen av årets landsmøte. 

Vi håper at mange av dere medlemmer vil bli med på det ekstraordinære landsmøte.

Nå trenger vi å samle organisasjonen vår og rette fokus, engasjement og innsats mot fremtiden- sammen!

Dersom du lurer på noe ta kontakt med oss på post@barnevernsbarna.no 

Håper du får en fin dag og at vi sees snart! 

Med vennlig hilsen styret i Landsforeningen for barnevernsbarn.