Ekstraordinært landsmøte

Trykk her for å komme til sakspapirene
til Ekstraordinært Landsmøte 14.05.2022

Det ekstraordinære landsmøtet til Landsforeningen for barnevernsbarn nærmer seg, og sakspapirene er klare! Delegatlisten vil fylles ut etter påmeldingsfristen (30.april!), og linken til sakspapirene vil bli oppdatert når påmeldingsfristen har gått ut, med navnene på de som skal delta.

Du finner sakspapirene ved å trykke på linken under bildet på denne siden. Du kan trykke på saksnummer og vedlegg i innholdsfortegnelsen i sakspapirene for å komme direkte til den siden du ønsker.

Møtet avholdes digitalt på Zoom lørdag 14.mai kl.13.00-15.00., og link til møtet sendes ut på lørdagen til de som er påmeldt. Det er fint om man logger seg på i god tid, ca. kl.12.45.

Vi har laget en ordliste hvor vi forklarer noen av begrepene som ofte blir brukt under et landsmøte. Du kan trykke HER for å se denne listen.

Er du medlem av LFB og har noen innspill/endringsforslag til sakene som skal behandles på det Ekstraordinære Landsmøtet? Da kan du sende de til post@barnevernsbarna.no, senest innen 30.april. Det kan kun sendes inn endringsforslag til de sakene som skal tas opp (se sakspapirene), andre endringsforslag må vente til et ordinært Landsmøte.

Endringsforslagene vil tas med inn på det Ekstraordinære Landsmøtet.

Hvis du ønsker å delta på det ekstraordinære landsmøtet sender du en mail til post@barnevernsbarna.no hvor du oppgir:

Fullt navn:
Alder:
Telefonnummer:
Mailadresse:
Bostedskommune:

Du må være medlem i LFB for å delta, og du kan melde deg inn helt gratis her:
Bli medlem – Barnevernsbarna

Vi håper å se deg der!
Med vennlig hilsen styret i LFB