Ønsker du å stille til valg for enten styret eller kontrollkomiteen til LFB?

Et nytt landsmøte nærmer seg for LFB. Det skal avholdes 28. – 30. oktober på Quality Hotel Expo på Fornebu.

En viktig sak på landsmøtet er valg av de som skal sitte i organisasjonens styre og kontrollkomité. Det er valgkomiteen som skal komme med en innstilling til valgene for nytt styre og kontrollkomite. En innstilling i denne sammenheng er enkelt forklart anbefalingen fra valgkomiteen til hvordan landsmøtet bør stemme i saken. Altså hvem de mener at bør velges til de ulike vervene.

Valgkomiteen har påbegynt arbeidet, og kommer til å ta kontakt med alle som sitter i vervene i dag. Men de trenger også forslag på navn til potensielt nye kandidater i tillegg.

Vi håper derfor at du vil sende inn forslag til personer du mener at kan passe til å sitte i et av disse vervene og som vil gjøre en god innsats for LFB. Du kan også foreslå deg selv dersom du mener at du er en egnet kandidat.

Valgkomiteen må ta hensyn til en god sammensetning for styre og kontrollkomité i sin innstilling. I LFBs vedtekter står det at styret primært skal bestå av medlemmer i LFB som har:

  • Barnevernserfaring
  • Arbeidsgiverkompetanse
  • Organisasjonserfaring
  • Økonomikunnskap

Kompetansen kan ivaretas av ett eller flere styremedlemmer. Dersom det ikke finnes medlemmer i LFB med relevant kompetanse til styret, kan valgkomiteen innstille kandidater uten egenerfaring.

I LFBs vedtekter kan du lese mer om hva arbeid i styret og kontrollkomiteen innebærer. Disse finner du HER.

Valgkomiteen trenger forslag med navn, epostadresse og telefonnummer innen mandag 12.september.

Det er fint om du også sier litt om hvorfor du ønsker å foreslå deg selv eller noen andre i henvendelsen, og hva vedkommende eller du kan bidra med i vervet.

Dette kan sendes til valgkomiteens leder Ida Helene Ness Mortensen: ida-hnm@hotmail.com