Stipend til barnevernsbarn som går på VGS, FHS eller tar høyere utdanning 2022/2023

Er du nåværende eller tidligere barnevernsbarn, går på FHS, VGS eller tar høyere utdanning og ønsker litt mer penger å bruke på studiene?

Vi i Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) har i år igjen fått mulighet til å dele ut hele 30 stipender på hele kr 25.000 for skoleåret 2022 – 2023 på vegne av Anthonstiftelsen. 

Stipendet kan benyttes til for eksempel bøker og annet pensum, kanskje trenger du en ny pc eller teknisk utstyr for utdanningen du tar, eller uniform/klær til praksis i studiene? 

Som i fjor vil man i år måtte søke gjennom søknadsportalen til Anthonstiftelsen. Styret og administrasjonen i LFB vil få tilgang til søknadene. Vi vil velge stipendmottagere ut fra behov, planer, fordeling av kjønn, bosted og type utdanning. Fristen for å søke stipend er fredag 28. oktober 2022 (det vil si at du må ha sendt inn søknaden i søknadsportalen denne datoen innen kl. 23:59). 

De som blir valgt til å få stipend får utbetalt hele summen i månedsskiftet november/desember. Det forutsettes at søkeren er aktiv student hele skoleåret. 

Hvordan søker jeg? 

Man sender inn søknad om stipend via søknadsportalen til Anthonstiftelsen. Trykk her for å komme til stipendportalen. 

For å sende inn søknad må du lage deg en bruker. Det gjør du ved å bruke e-postadressen din. 

For at du skal kunne vurderes til stipendordningen må du oppfylle disse fem kravene: 

  1. Søker er eller har vært under barnevernet (må dokumenteres fra barneverntjenesten) 
  2. Øvre aldersgrense for å søke er 25 år 
  3. Søker må fylle ut søknadsskjema og opplyse om kontaktperson på utdanningsstedet 
  4. Søker må gå på videregående skole, folkehøyskole eller høyere utdanning 
  5. Søker må være medlem i LFB, du kan melde deg inn gratis HER 

Er du usikker på hva du bør fokusere på i søknaden din har Anthonstiftelsen laget en fin artikkel om dette. Den kan du lese HER. 

Ta gjerne kontakt på caroline@barnevernsbarna.no om du har spørsmål. 

Vi gleder oss til å lese søknaden din!