Valgkomiteen vil høre fra deg

I forbindelse med det ekstraordinære landsmøtet som skal arrangeres siste helgen i mai, trenger valgkomiteen innspill til kandidater som ønsker å bidra inn i organisasjonen ved å sitte i styret til LFB.

I og med at det legges opp til en omorganisering av organisasjonen vil det i denne runden være ekstra viktig å finne kandidater med tilstrekkelig kompetanse til å styre organisasjonen videre i riktig retning.

I vedtektene til LFB står det dette om styrets sammensetting og kompetanse:

Styret skal bestå av:  

 • Styreleder  
 • Nestleder  
 • Fire styremedlemmer 
 • En vara  
   

Styret skal bestå av medlemmer i LFB som har:  

 • Barnevernserfaring   
 • Arbeidsgiverkompetanse  
 • Organisasjonserfaring  
 • Økonomikunnskap  
   

Kompetansen kan ivaretas av ett eller flere styremedlemmer. Dersom valgkomiteen ikke finner medlemmer i LFB med relevant kompetanse til styret utover egenerfaring fra barnevernet, kan valgkomiteen innstille kandidater uten egenerfaring.  

I forbindelse med omorganiseringen av organisasjonen har styret i LFB fått ekstern bistand fra Deloitte. I rapporten til Deloitte trekkes det frem at det vil være særdeles viktig å sikre at organisasjonen innehar de nødvendige funksjonene, både i styret og i administrasjonen, ved en omorganisering. Når det gjelder styrets kompetanse vurderer Deloitte at særlig følgende elementer bør finnes i organisasjonen: 

 • Erfaring fra opprettelse av foreninger/selskaper 
 • Erfaring med omstrukturering og omorganisering 
 • Forståelse for roller og ansvarsfordeling 
 • Forståelse for behovet for samarbeid mellom administrasjon og styret 

Valgkomiteen i LFB ønsker å komme i kontakt med potensielle kandidater som kan tenke seg å bidra i den viktige prosessen LFB står i.

Kunne du tenke deg å sitte i styret til LFB, eller kjenner du noen som burde stille til valg? Ta kontakt med leder av valgkomiteen, Ida Helene Mortensen på mailadresse: ida-hnm@hotmail.com.

Frist for å komme med innspill til valgkomiteen er 14.04.2023.