Ekstraordinært landsmøte 2023

Da Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) ble stiftet i 1997 var det et krav fra Barne- og familiedepartementet (BFD) om at vi skulle tilknyttes en annen organisasjon som skulle ha det formelle og juridiske ansvaret. Vi valgte å organisere oss innunder Organisasjonen Voksne for barn (VfB).

Status per i dag er den samme, det vil si at LFB og VfB har felles organisasjonsnummer og VfB har det overordnede ansvaret for økonomi og personal.

Denne organiseringen har fungert godt i 26 år og det har føltes trygt å være innunder VfB.

LFB drives på mange måter som en selvstendig organisasjon og har egne medlemmer, styre og landsmøte – og står med en egen øremerket post på statsbudsjettet. Og det er nok ikke mange som vet om at vi er organisert på denne måten.

Hvorvidt LFB har skullet løsrive seg, og stå på egne ben som en fullverdig selvstendig organisasjon, har vært et gjennomgående tema i mange år.

Vi i styret har gjennom lengre tid jobbet med å utrede dette grundig. Vi har derfor fått ekstern hjelp og kartlagt ulike muligheter for å omorganisere organisasjonen.

Og nå skjer det endelig!

Siste helgen i mai planlegger vi å arrangere et ekstraordinært landsmøte hvor medlemmene i LFB skal ta et retningsvalg som vil bety enormt mye for organisasjonen. Og vi vil gjerne ha med akkurat deg på å ta denne avgjørelsen!

Invitasjonen til- og mer informasjon rundt det ekstraordinære landsmøtet blir sendt ut til alle medlemmene i LFB senest 30.04.23.

Det vil være 40 delegatplasser. Delegatplassene fordeles etter førstemann til mølla-prinsippet, og skal så langt det lar seg gjøre ha geografisk spredning.

Hvis du kan tenke deg å delta på det ekstraordinære landsmøtet og være med på å ta denne viktige beslutningen for organisasjonen: Hold av 27. og 28. mai i kalenderen din, og følg med på mail, SMS og i LFBs sosiale mediekanaler for å melde deg på.

Vi håper på å se akkurat deg siste helgen i mai!

Hilsen styret i LFB 🤍