Invitasjon til LFBs ekstraordinære landsmøte 2023

Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) skal avholde et ekstraordinært landsmøte helgen 27 – 28. mai 2023, og vi håper du vil delta på det viktigste landsmøtet i LFBs historie.

HVA ER ET EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE?

Det er på landsmøtet vi tar de største og viktigste beslutningene for organisasjonen vår. Et ekstraordinært landsmøte er ikke helt det samme som et vanlig landsmøte. På det ekstraordinære landsmøtet er det kun saker som er innstilt av styret og som er meddelt i sakspapirene som skal opp. Dette betyr at ingen delegater eller medlemmer av organisasjonen kan sende inn saker til dette landsmøtet. Et ekstraordinært landsmøte foregår ellers på samme måte som et vanlig landsmøte.

HVA SKAL VI TA OPP PÅ DETTE LANDSMØTET?

På dette ekstraordinære landsmøtet skal vi bestemme hvordan LFB vil være organisert i fremtiden, og vi kommer til å ta et retningsvalg som vil bety enormt mye for organisasjonen.

VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE SOM VIL DELTA PÅ LANDSMØTET

Alle medlemmer i LFB får invitasjon til landsmøtet. Alle LFBs medlemmer kan delta, men for å ha stemmerett på landsmøtet må du være delegat. Det er 40 delegatplasser og førstemann til mølla prinsippet gjelder.

Dersom du ønsker å være delegat på det ekstraordinære landsmøtet må du fylle ut dette skjemaet innen 11. mai 2023. Samme frist gjelder dersom du ønsker å være med uten å være delegat, da sender du en mail til post@barnevernsbarna.no, og du trenger ikke å fylle ut skjemaet.

LFB dekker reise og opphold for alle som får plass som delegater. Dersom du ønsker å delta uten å være delegat, må du dekke kostnader i forbindelse med dette selv.

Sakspapirene vil være tilgjengelig for delegatene senest 14. mai 2023.

NÅR OG HVOR SKAL DET VÆRE?

Vi skal være på Quality hotell Expo på Fornebu. Selve landsmøtet skal avholdes søndag 28. mai 2023 fra kl. 10 – 15. De som har anledning og ønsker møtes allerede kl. 13 lørdag 27. mai for gjennomgang av sakspapirer og mulighet til å stille spørsmål. I tillegg til dette legger vi opp til litt sosialt opplegg utover ettermiddagen hvor vi skal kose oss sammen.

Søndag er dagen for selve landsmøtet, og det er mulig å komme direkte til møtet, uten å delta på opplegget på lørdagen.

Det er altså valgfritt å delta på lørdag, men de som har anledning til å delta denne dagen oppfordres til dette slik at vi alle er så forberedt som mulig til det som skal skje på søndagen.

Hvis du har noen spørsmål, kan du ta kontakt med administrasjonen på mailadresse: post@barnevernsbarna.no  eller telefonnummer: 47 97 68 69.

Vi håper på å se så mange som mulig av dere siste helgen i mai😊

Og du!

Dersom du ikke har anledning til å delta på selve landsmøtet, men har lyst til å dele dine tanker rundt hva som er viktig i forbindelse med en mulig omorganisering av organisasjonen blir vi veldig glade om du vil sende oss en mail på: post@barnevernsbarna.no.

Eller så kan du svare på denne spørreundersøkelsen: Bli med på å forme fremtidens LFB 📢