Historisk steg for barnevernsbarna

Nesten hele den fine gjengen som var med på å gjøre dette til en historisk dag for organisasjonen.

Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) har i dag 28. mai 2023, tatt et historisk steg, ved å flytte hjemmefra som en selvstendig organisasjon. På det ekstraordinære landsmøtet vedtok medlemmene en løsrivelse fra Voksne for barn (VFB), med full tillit og støtte fra sistnevnte. Dette markerer et betydningsfullt kapittel i LFBs historie og etablerer veien for en ny fase i organisasjonens arbeid.

For å stake ut denne nye veien, har LFB utpekt et interimstyre bestående av en fantastisk gruppe engasjerte enkeltpersoner, alle med et brennende hjerte for organisasjonen. Styret er nøye sammensatt med tanke på å møte organisasjonens behov for solid kompetanse på ulike områder i den kommende perioden.

Cecilia Dinardi ble enstemmig valgt til å lede interimsstyret. Hennes ekspertise og engasjement vil spille en avgjørende rolle i å fremme LFBs visjon og målsettinger.

«Sirkelen er sluttet. Når jeg som ungdom var med og startet denne organisasjonen, så kunne jeg ikke drømt om at vi dag skulle bli en viktig organisasjon for barnevernsbarn og endelig stå på egne bein. Jeg er ydmyk og stolt over å få lede oss gjennom denne overgangen til voksenlivet og alt det innebærer. Summen av LFB er alle våre medlemmer, deres erfaringer og kompetanse. Vi er sterke sammen.» Sier Cecilia om den historiske begivenheten.

Sammen med Cecilia vil Camilla Flesland fungere som nestleder og bidra til å støtte og veilede organisasjonen i denne overgangsfasen. Interimsstyret inkluderer også Shimron Mohd, Aisha Aziz, Sandrina Elisabeth Sandell, Cecilie Bråten og varamedlem Elias Halvorsrud, som alle bringer med seg verdifulle perspektiver, kompetanse og erfaringer til bordet. Sammen vil de arbeide for å sikre at LFB har nødvendig kompetanse og ressurser for å møte utfordringene som ligger foran dem.

Fra venstre: Generalsekretær i VfB, Signe Horn og tidligere generalsekretær i VfB og viktig støttespiller for LFB, Randi Talseth sammen med det nyvalgte styret i LFB: Shimron Mohd, Cecilia Dinardi, Sandrina Sandell, Camilla Flesland, Cecile Bråten, Aisha Aziz og Elias Halvorsrud.

Vi er takknemlig for det sterke partnerskapet med Voksne for barn gjennom årene, og samarbeidet vil fortsette på ulike områder. Denne løsrivelsen markerer imidlertid en viktig milepæl i LFBs egen utvikling og evne til å representere og støtte barnevernsbarn på en uavhengig og målrettet måte.

Vi ser frem til det spennende kapittelet som nå ligger foran oss og vi kommer til å fortsette å arbeide for å bedre barnevernsbarns rettigheter i møte med barnevernet og være en viktig møteplass for barnevernsbarn.