Styreleder: Cecilia Dinardi

Cecilia er en av barnevernsungdommene som på 90-tallet var med på å grunnlegge Landsforeningen for barnevernsbarn og har fra hun selv var under barneverntiltak, vært sterkt engasjert i barnevernsbarns rettsstilling. Hun har studert økonomi og administrasjon og har en master i rettsvitenskap fra 2013 hvor hun skrev en masteroppgave om barnevernsbarns prosessuelle rettigheter. Hun er i dag partner og advokat og bistår i saker som gjelder barn. Cecilia har vært medlem i barnevernlovutvalget, barnevoldsutvalget og er i dag medlem i regjeringsutvalget om negativ sosial kontroll, barneekteskap, vold i nære relasjoner, partnerdrap mv som skal levere sin NOU den 31. januar 2024. Cecilia har i 5 år vært medlem i erstatningsnemnda for voldsofre og de siste årene vært medforfatter i flere juridiske utredninger om barns rettigheter, på oppdrag fra UDI og ulike forsknings-/utdanningsinstitusjoner. I 2011 fikk hun tildelt prisen «Årets forbilde» av Barne- og familiedepartementet og i 2012 fikk hun Amnestys menneskerettighetspris. I 2013 fikk hun Ole Vig-prisen og i 2016 ble Cecilia tildelt Bjørnson-prisen for sitt arbeid og innsats for barns rettigheter. I desember 2023 har Cecilia sin disputas i MBA-studiet i NHH som hun for tiden tar, innen strategisk ledelse.

I fritiden er Cecilia veldig glad i å tilbringe tid med familie og venner og nyte naturen og friluftslivet. Hun er noe i overkant glad i å strikke og bruker ellers mye av sin tid på ideelt arbeid. Cecilia har i flere perioder vært styremedlem i LFB og etter noen år med studier og arbeid samt andre styreverv, er hun nå tilbake i LFB som nyvalgt styreleder.