Styremedlem: Cecilie Bråten

Cecilie har vært medlem i LFB siden 2008. Hun er masterstudent i rettsvitenskap ved Universitetet. Hun har også studert psykologi og skrevet en bacheloroppgave om vitnepsykologi. Cecilie har tidligere holdt flere innlegg i regi av LFB, blant annet for statens helsetilsyn, statsforvalteren og for Barne- og familiedepartementet om tilsynsordningen i barnevernet. Hun har tidligere vært representant for LFB i Forum for barnekonvensjonen, i brukerrådet i Oslo Universitetssykehus, og i brukerråd i to barnevernstjenester i regi av Bufetat. Hun har tidligere vært gjesteskribent for Rettspolitisk forening sin nettside Kritisk juss blogg og skrevet om barn med atferdsproblemer i barnevernet. Under landsmøtet i mai 2023 ble Cecilie valgt som styremedlem i den nye LFBs styre og hun ble nylig oppnevnt til å sitte i arbeidsgruppen som skal gjennomgå LFB`s vedtekter og politiske plattform. Hun er i tillegg til dette særlig engasjert i og utgjør en ressurs i arbeidet med høringsprosesser og utformingen av høringsuttalelser.