Varamedlem: Elias Halvorsrud

Elias er 32 år gammel og holder til i Kongsvinger. Han har et stort engasjement for barnevern, er selv utdannet sosionom og arbeider i førstelinjetjenesten i barnevernet. Elias har mange års erfaring innen organisasjonslivet og er en idealist som ser verdien i å utgjøre en forskjell for andre og i det å delta i samfunnsbidraget. Under landsmøtet i mai 2023 ble Elias valgt inn som varamedlem i den nye LFBs styre.