Stipend til barnevernsbarn som går på VGS, FHS eller som tar høyere utdanning 2023/2024

Utdanning var min vei ut til et innholdsrikt og givende voksenliv, til tross for et vanskelig utgangspunkt i livet. Det var gjennom utdanning og kunnskap at jeg oppdaget mine ressurser og potensiale. Det var da jeg forsto at det ikke finnes begrensninger, bare muligheter.

– Cecilia Dinardi, leder i LFB og jurist

Er du nåværende eller tidligere barnevernsbarn, går på FHS, VGS eller tar høyere utdanning og kunne hatt særlig nytte av økonomisk støtte i forbindelse med din studiegang? Ta en titt her!

Vi i Landsforeningen for barnevernsbarn har også dette året fått muligheten til å dele ut hele 30 stipender på vegne av Anthonstiftelsen, på hele kr. 25 000 for skoleåret 2023-2024.

Stipendet kan benyttes til for eksempel bøker og annet pensum, eller til innkjøp pc eller teknisk utstyr du skulle ha behov for i forbindelse med din utdanning eller praksis i studiene.

For å få vurdert tildeling av stipend må du søke gjennom søknadsportalen til Anthonstiftelsen. Innkomne søknader vil bli vurdert av LFB og utvelgelsen av stipendmottakere skjer basert på helhetlig vurdering som blant annet vil bygge på behov, planer, fordeling av kjønn, bosted og type utdanning. Fristen for å søke stipend er onsdag 18. oktober 2023 (innen kl. 23.59).

De som blir valgt til å få stipend får utbetalt hele summen i månedsskiftet november/desember. Det forutsettes at søkeren er aktiv student hele skoleåret.

Hvordan søker jeg?

For å søke stipend sender du din søknad via søknadsportalen til Anthonstiftelsen, her

For å sende inn søknaden må du lage deg en bruker. Det gjør du ved å bruke epostadressen din.

For at du skal kunne vurderes til stipendordningen må du oppfylle disse fem kravene:

  1. Søker må være eller ha vært under barnevernet (må dokumenteres fra barneverntjenesten)
  2. Søker må være under 25 år
  3. Søker må fylle ut søknadsskjema og opplyse om kontaktperson på utdanningsstedet
  4. Søker må gå på den videregående skole, folkehøyskole eller ta høyere utdanning
  5. Søker må være medlem i LFB. Dersom du ikke er medlem kan melde deg inn gratis her.

Ta gjerne kontakt med styreleder Cecilia Dinardi dersom du har spørsmål vedrørende søknaden: cecilia@barnevernsbarna.no eller tlf. 47 81 16 46

Send gjerne din søknad og gi oss muligheten til å vurdere deg blant søkerne som vil få tildelt årets 30 utdanningsstipender til LFB-medlemmer!