Fosterhjemskonferansen 2023

I dag startet Fosterhjemskonferansen som går over to dager og LFB var på plass. Det er et riktig godt og interessant program Fosterhjemsforeningen (NFF) har fått på plass i samarbeid med Dialog og kompetanse.

Vi i LFB har en spesiell og fin nærhet til NFF da de i sin tid var en viktig støttespiller i LFBs arbeid med å etablere seg og fordi LFB ofte har hatt flere samarbeidsprosjekter innen ulike arenaer. Både LFB og NFF jobber for å styrke fosterhjemsinstituttet og begge er sterkt opptatt av å løfte frem viktige saker innen fosterhjemstilbudet i Norge.

Det var flere interessante foredrag i dag, blant annet fra generalsekretær i NFF, Tone Granaas, Simen Pedersen fra Menon Economics, professor Marit Skivenes, professor Kirsten Sandberg, Barneombudet og advokat Mathias Røed om Fosterhjemskontrakten.

Statsråden Toppe holdt et godt og interessant innlegg om det viktige arbeidet de jobber med for å styrke fosterhjemsarbeidet. Dette ble etterfulgt av et alvorstynget innlegg fra leder i LFB, Cecilia, som løftet frem det viktige behovet for å samle alle krefter og få på plass strakstiltak fordi vi nå har kommet i den situasjonen at vi har flere hundre barnevernsbarn som venter på fosterhjem. I påvente av dette lever flere barn i ustabilitet og uforutsigbarhet, og lider. Dette er rett og slett en fosterhjemskrise vi snarest mulig må løse. Vi trenger i tillegg flere og bedre rammer for å ivareta de fosterhjemmene vi allerede har. Vi trenger klare grep som kan redusere eller forhindre den stadige utfordringen med utilsiktede flyttinger av barnevernsbarn som rammer barna hardt. Det er samtidig godt å se at mange sterke krefter kommer sammen og er dypt engasjert i å få til en endring, i riktig retning!

Så er det fint å sitere noe klokt statsråden uttalte i dag:

«Vi bør flytte ressursene til barna, og ikke barna til ressursene»