LFBs styremedlem Shimron Mohd foreleste om ettervern i dag

LFB-styremedlem Shimron har i dag avholdt en spennende og engasjerende forelesning om ettervern. I tillegg til å være i besittelse av en unik erfaringsbasert kunnskap og betydelig faglig kunnskap som barnevernspedagog og nå også som masterstudent innen barnevern, er han en fantastisk formidler. Han har en unik og varm måte å formidle seg på som er enkel å forstå og som samtidig rommer mye innsikt.

Dagens besøk var hos VID vitenskapelige høyskole som er en av landets største private høyskoler. VID utdanner profesjonsutøvere innen helse- og sosialsektoren herunder barnevernspedagogstudenter. Shimron holdt et foredrag som handlet om ettervern og som tok særlig for seg det viktige arbeidet som flere aktører, med LFB i fronten, har stått for i arbeidet med å styrke rettsstillingen til barnevernsbarn og ettervernet. Det ble tatt en grundig gjennomgang av flere sider knyttet til hva ettervern er og hvilke rettigheter dette i særlig grad dreier seg om.

Ettervern er en kjernesak for LFB:

«Vi har rett til støtte og oppfølging selv etter at vi er blitt myndige. Dette er jo det helt naturlige utgangspunktet for alle andre ungdommer under vanlig omsorg hos sine familier. Det bør også være samme utgangspunkt for ungdommer på vei ut i voksenlivet som har vært under barnevernsomsorg»

Mange ungdommer under barnevernsomsorg som har fylt 18 år, vil på vei ut i voksenlivet kunne spørre seg:

  • Hvem skal jeg ringe når vaskemaskinen går i stykker?
  • Hvor kan jeg dra når jeg har det kjipt?
  • Hvem kan hjelpe meg å flytte når jeg må bytte bosted?
  • Hvem kan jeg få råd fra om voksenting?
  • Hvem kan jeg ringe når det har skjedd noe veldig fint i livet mitt?
  • Hvor kan jeg dra når det er familiehøytider og ferier?

Dette er bare noen av de mange spørsmålene mange unge går rundt og tenker på etter at de har fylt 18 år og må klare seg selv på vei ut i voksenlivet.

Vi vant frem en rettighetsfesting av ettervern frem til 25 år – hva nå?

LFBs sterke innsats med å løfte frem betydningen av ettervernet og behovet for å styrke dette feltet, førte til det som etter hvert skulle bli et storstilt kollektiv opprop fra hele 26 organisasjoner som gikk sammen i kampen for å styrke ettervernet til barnevernsbarn. Dette er det som førte til at vi i dag har en lovfestet rettighet med ettervern frem til fylte 25 år.

Imidlertid har vi fortsatt et viktig arbeid foran oss med å sikre at den lovfestede retten til ettervern, faktisk blir håndhevet og etterlevet. Alle barnevernsbarn som kan være i behov av ettervern og som ønsker det, bør ha samme rett til å få denne retten realisert. Dette gjelder alle barn over hele landet. For å få dette til må vi være trygge på at retten til ettervern blir håndhevet likt over hele landet og her er det fortsatt et godt stykke arbeid som må på plass før vi kan lene oss tilbake og glede oss over at alle unge med rett til ettervern, faktisk får sin rett ivaretatt.

Frem til dette er helt på plass skal vi i LFB jobbe hardt og samvittighetsfullt med vår viktige kjernesak som vi og våre medlemmer er svært opptatt av. Vår kamp fortsetter og våre medlemmer skal bli hørt og tatt på alvor.

Ja til et godt ettervern! Ja til ettervern til alle som har rett til det og som trenger det!