Vi ser etter kandidater til LFBs neste styre! Er du interessert, liker styrearbeid, er engasjert i barnevern og har relevant kunnskap og erfaring innen organisasjonsarbeid? Ta en titt her!

I forbindelse med landsmøtet som skal finne sted 24.-26.mai, trenger valgkomiteen innspill til kandidater som ønsker å bidra inn i organisasjonen ved å sitte i styret til LFB. 


På det ekstraordinære landsmøtet i fjor ble det valgt et interimstyre som skulle realisere løsrivelse fra Voksne for barn og legge grunnlaget for og etablere LFB som en selvstendig organisasjon. Interimstyret har gjort sin jobb og LFB er på vårens landsmøte klare for å velge sitt første ordinære styre. Det nye styrets ansvar vil være å videreføre organisasjonsbygging og sørge for at LFB er en livskraftig medlemsorganisasjon som gjør en forskjell.


Vi er også i år ute etter kandidater som har bred erfaring og kompetanse med organisasjonsbygging og organisasjonsdrift, inkludert kunnskap om å være arbeidsgiver og styre økonomi. Videre må kandidatene ha gode samarbeidsevner og kunne avsette tid i egen hverdag til vervet. 

Er du selv en person som kunne tenke deg et verv i LFBs styre, eller kjenner du andre du tenker er aktuelle?


Send dine forlag til valgkomiteens leder, Ida Helene Ness Mortensen på epost:
ida-hnm@hotmail.com, eller telefon 90140741.