LANDSMØTE 2024

Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) skal avholde sitt første ordinære landsmøte  helgen 25. – 26. mai, på vakre Thorbjørnrud Hotell på Jevnaker. 

HVA ER ET LANDSMØTE?

Landsmøtet er LFBs øverste myndighet. Det er her vi tar de største og viktigste beslutningene for organisasjonen. På landsmøtet bestemmer vi blant annet hvordan LFB skal jobbe, og hva vi skal mene. Dette landsmøtet er spesielt viktig da det er det første landsmøtet for den nye LFB etter løsrivelsen fra Voksne for barn. 

HVEM KAN VÆRE MED PÅ LANDSMØTET?

Alle kan være med på landsmøtet, men for å ha stemmerett på landsmøtet må du være delegat. Det er plass til 40 delegater på landsmøtet. For å være delegat på landsmøtet må du være medlem av LFB. Du kan også være med på landsmøtet uten å være delegat.

Om du ønsker å være med på landsmøtet som delegat eller gjest, send oss en mail til post@barnevernsbarna.no innen 24. april .

I mailen må det stå:

  • Fullt navn
  • Adresse og telefonnummer
  • Fødselsdato
  • Hvilken kommune du bor i
  • Eventuelle allergier
  • Hvorvidt du kan dele rom eller trenger enerom, gi i så fall en kort begrunnelse. 

Delegatplassene fordeles etter førstemann til mølla-prinsippet, og skal så langt det lar seg gjøre fordeles likt mellom regionene.

VIKTIG INFORMASJON OM LANDSMØTET

Alle medlemmer i LFB kan foreslå saker til landsmøtet. 

Om du ønsker å foreslå en sak til landsmøtet, må du sende forslaget på mail til post@barnevernsbarna.no innen 15. april.

LFB dekker reise og opphold for delegater, styret, komiteer og ansatte i LFB. Alle andre som vil delta på landsmøtet må dekke reisen og oppholdet sitt selv.

Innkalling med saksliste og standard sakspapirer sendes til delegatene innen 26. april. 

Har du spørsmål i forbindelse med landsmøtet eller annet, kan du ta kontakt med Camilla på telefonnummer 93 60 34 32 eller på mailadresse: post@barnevernsbarna.no