LFB skal styrke asylbarns tilgang til rettighetsinformasjon