Hva har LFB gjort de siste ukene?

De siste ukene har vært ganske så travle for LFB, her er en liten smakebit på noen av aktivitetene vi har vært med på den siste tiden.

Den 8-9. april deltok vi på den årlige IB-Konferansen, den første dagen deltok LFB i en panelsamtale hvor temaet var noen av forslagene i NOUen om institusjonsbarnevernet «Med barnet hele vegen». I denne samtalen trakk Jasmin vår nye Generalsekretær frem noen sentrale poeng fra vårt høringssvar til denne NOUen. Det ble en fin samtale med viktige refleksjoner og en flott konferanse med mange gode foredrag!

Årets IB-Konferanse.

Den 11. april ble det avholdt en hyggelig sammenkomst i LFBs nye kontorlokaler på Ensjø. Nye og gamle LFB venner kom sammen og det hele ble en svært hyggelig sammenkomst! Vi takker alle som kom denne dagen og som bidro til å gjøre dette til en svært koselig stund!

Sammenkomst på LFB-kontoret den 11.04.2024.

Den 16. april deltok vi på den årlige barnevernmessen i regi av Bufetat region Øst. Årets tema var innovasjon og det ble presentert en hel rekke ulike spennende og innoverende prosjekter på feltet. Vi i LFB bidro også inn i denne dagen ved vår fagrådgiver Shimron som holdt et innlegg om LFBs nye prosjekt «LFB-sjekker inn». Det hele ble en svært inspirerende dag og vi takker Bufetat region Øst for invitasjonen og en godt sammensatt barnevernmesse!

Barnevernmessen 2024.

Den 2. mai var vi i LFB på plass når regjeringen la frem sin nye strategi for institusjonsbarnevernet. Det var gledelig for oss i LFB å se Barne- og familiedepartementet presentere denne strategien sammen med representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Fra lanseringen av ny strategi for institusjonsbarnevernet.

Den 7. mai deltok vi i Barne- og familiedepartementet sitt innspillsmøte om rus på barnevernsinstitusjon. Det kom mange gode innspill til statsråden og gode diskusjoner fra mange ulike viktige perspektiver på feltet.

NRK var også til stede under inspillsmøte den 7. mai.

Den 8. mai var vi på Fosterhjemsforeningen sin lansering av den årlige fosterhjemsundersøkelsen. Vår generalsekretær holdt i denne forbindelse ett innlegg med noen kommentarer til undersøkelsen fra LFB sitt perspektiv. Tusen takk til fosterhjemsforeningen for enda en svært verdifull og innsiktsfull systematisert brukerundersøkelse på fosterhjemsområdet!

Fra lansering av den årlige fosterhjemsundersøkelsen.

En varm LFB hilsen og klem til alle sammen og god helg!