LFBs første ordinære landsmøte!

I helgen som var avholdt LFB sitt første ordinære landsmøte. Mange viktige saker ble behandlet og vedtatt. Blant annet har LFB fått et nytt styret og nye vedtekter.

Det nyvalgte styret i LFB består av:

styreleder Sandrina Sandell

nestleder Cecilie Bråten

styremedlem Katrine Dinardi

styremedlem Charlotte Isaksen

styremedlem Nina Sehested

styremedlem Elias Halvorsrud

I tillegg ble Amir Nqila valgt som varamedlem. Dette styret skal forsette det viktige arbeidet med å utvikle organisasjonen til det beste for våre medlemmer og våre saker.

Interimstyret som ble valgt under det ekstraordinære landsmøtet i 2023 har gjort en formidabel og viktig jobb med å legge grunnlaget for det kommende arbeidet. En ekstra stor takk til alle i dette styret, og i særlig grad til avtroppende styreleder Cecilia Dinardi.

Denne nye lederduoen skal lede det viktige arbeidet fremover. I bildet: generalsekretær Jasmin Agovic-Nordaas og påtroppende styreleder Sandrina Sandell.

Vi takker alle medlemmer som møtte opp og bidro med viktige refleksjoner, innspill og konstruktive debatter under landsmøtet.

Nå er det bare å brette opp ermene og jobbe frem til neste landsmøtet i 2025!