Invitasjon til digitalt medlemsmøte!

Vi trenger deres innspill og bidrag i arbeidet med LFBs høringssvar til regjeringens kvalitetsreform innenfor barnevernet.

Regjeringen har invitert oss i LFB til å gi høringssvar på deres forslag til endringer i barnevernsloven (kvalitetsreform). Denne kvalitetsreformen bygger mye på de seneste NOUene på barnevernsfeltet, blant annet NOU om institusjonsbarnevernet som LFB også har gitt høringssvar til.

Nå har DU muligheten til å påvirke hvordan det fremtidige norske barnevernet blir seende ut.

Derfor kaller vi inn til digitalt medlemsmøte hvor vi sammen går igjennom de viktigste punktene i kvalitetsreformen og hvor sammen diskuterer hvilke innspill vi skal gi til de ulike forslagene som ligger i kvalitetsreformen.

For dere som er særlig interesserte finner du lenke til kvalitetsreformen under:

Det digitale medlemsmøte vil avholdes den 28. juni fra klokken 17:00 til klokken 19:00.  Og teams lenke blir sendt ut til alle påmeldte i god tid før møtet.

For å melde dere på sender dere en epost til post@barnevernsbarna.no.