3
Apr

Hva er god medvirkning?

Thon Hotel Oslo Airport

Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) og Ideelt barnevernsforum (IB) arrangerer fagkonferanse om barns medvirkning i barnevernet den 3. april 2019 på Thon Hotel Oslo Airport.

Vi har et spennende program som bidrar til refleksjon rundt begrepet medvirkning, og hvordan man kan få det til i praksis.