26
Apr

LFBs landsmøte 2019

Thon Hotel Linne, Oslo

Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) skal avholde sitt årlige landsmøte på Thon Hotel Linne i Oslo den 26-28. april 2019. Selve landsmøtet vil starte 09:30 på den 27. april og fortsetter på søndagen. Fredag 26. april vil vi ha skolering av delegatene.

Gjengen samlet på Nordefjell

Hva er et landsmøte?

Landsmøtet er LFBs øverste myndighet. Her tas de største og viktigste beslutningene i organisasjonen. På landsmøtet bestemmer vi blant annet hvordan LFB skal jobbe, og hva vi skal mene. For å ha stemmerett på landsmøtet i 2019 må man bli valgt som representant for sin region (delegat) på et allmøte. Les mer om allmøter og hvordan man kan være med på disse lengre nede.

Saksforberedelser frem mot landsmøte 

  • Alle ordinære medlemmer av LFB har mulighet til å fremme saker til landsmøtet. Dette sendes til post@barnevernsbarna.no innen 30.03.2019.
  • Man kan også melde inn saker til sitt allmøte, da er det delegatene som er valgt i din region som har ansvar for å bringe det inn til styret innen fristen. Er du usikker på hvor du tilhører og hvor du skal sende din sak – ta kontakt med post@barnevernsbarna.no eller ring 404 33 962.
  • Det er sentralstyret i LFB som legger frem saker til Landsmøtet.

Valgkomiteen har ansvar for å innstille (foreslå) kandidater til valg i LFB – det skal velges sentralstyrekandidater, ny valg- og kontrollkomiè på landsmøtet. Valgkomiteens innstilling (forslag) til kandidater skal sendes til administrasjonen senest 3 uker før landsmøtet. Det vil si at dersom du ønsker å stille til valg – eller foreslå en kandidat må du sende dette inn i god tid før dette til post@barnevernsbarna.no 

Viktig informasjon til alle som vil delta på landsmøte

  • Alle som skal delta på landsmøtet må melde seg på innen 30.03.2019 (også de som er valgt som delegater), dette gjøres ved å sende en mail til post@barnevernsbarna.no. Har du spørsmål kan disse også sendes hit.
  • Fristen for å foreslå saker til landsmøtet er 30.03.2019.
  • LFB dekker kun reise og oppholde til delegatene som er valgt i sin region, sentral- og landsstyret, samt komiteene og de ansatte i organisasjonen. Øvrige medlemmer må dekke dette selv.
  • Innkalling med dagsorden, saksliste og nødvendige sakspapirer sendes ut til de påmeldte senest 2 uker før landsmøtet.

Hva er et allmøte?

I forkant av landsmøtet kommer LFB til å gjennomføre møter hvor de som bor i hver region får mulighet til å møtes for å snakke om hva som er viktig for dere å ta opp på landsmøtet. Det vil avholdes et allmøte per region (se hvor og når under) og LFB dekker billigste reisevei til de som trenger det. For å ha stemmerett på landsmøtet i 2019 må man bli valgt som representant for sin region på et allmøte. Allmøtene er åpne for alle som er (eller vil bli) medlemmer i LFB.

Hva vil skje på disse møtene

Det viktigste vi gjør på allmøtet er å velge hvem som skal representere regionen pålandsmøtet. Dere kommer også til å lære litt om LFB og hva som forventes av en som blir valgt som delegat (representant for sin region), samt få muligheten til å bli litt kjent med andre barnevernsbarn som bor i din region. Vi kommer også til å snakke sammen om hva dere mener LFB skal mene og hvordan LFB skal jobbe. Delegatene skal sørge for at det allmøtene blir enige om fremmes på landsmøtet, derfor er det viktig at dere kommer på allmøtet og bruker stemmene deres.

I år vil vi også velge landsstyrerepresentanten på allmøtet i forkant av landsmøtet. Det er de som deltar på allmøtet i sin region som kan stemme på hvem de ønsker å ha som sin landsstyrerepresentant.

Hvor skal allmøte være?

Region Midt – Hos batteriet i Trondheim (Schultz gate 8) søndag 3. mars 2019 klokken 15:00.
Region Øst og Oslo – På kontoret til LFB i Oslo (Stortorvet 10, inngang fra møllergata) mandag 25. februar 2019 klokken 17:30.
Region Vest – Hos redd barna i Bergen ( Kong Oscars gate 62) tirsdag 26. februar 2019 klokken 18:00.
Region Sør – Hos Bufetat sør i Arendal (Kirkegaten 3) onsdag 27. februar 2019 klokken 18:00.
Region Nord – Hos batteriet Bodø (Jordbruksveien 46) lørdag 2. mars 2019 klokken 15:00.
(Hvis du er usikker på hvilken region du tilhører så er det bare å spørre!)

Praktisk informasjon

Alle medlemmer i LFB får invitasjon til Landsmøtet. For å bli valgt som delegat til landsmøtet må du bli valgt på allmøte i din region. Informasjon om allmøte i din region skal være sendt til deg på mail, hvis ikke – ta kontakt! Dersom du lurer på noe kan du sende mail til post@barnevernsbarna.no

Vi håper vi ser akkurat deg på allmøte!