Barnevernet i møte med barn

Årlig møter barnevernet mange tusen barn i forskjellige situasjoner. Vi mener at alle barn skal bli sett som sitt eget menneske, og skal få et tilbud som passer akkurat dem. Allikevel er det noen ting som alltid gjelder.

LBF MENER AT:

  • Barnet skal alltid settes først
  • Barnevernet skal alltid snakke med barna uten at foreldrene er til stede, for å unngå å sette barnet i en situasjon hvor de må velge hvor lojaliteten deres skal ligge. Brudd på dette kan medføre at barnet ikke får hjelpen h*n har behov for
  • Barnevernet skal til det ytterste forsøke å snakke med barna først
  • Barnevernet plikter å fortelle barnet om h*ns rettigheter, dette gjelder også rettighetene barnevernsbarn har i samfunnet generelt
  • Det bør være et krav om jevnlig oppfølging av barnet uavhengig av hvor barnet til enhver tid befinner seg