Barnevernet i møte med barn

Over tid har stadig flere barn og unge fått hjelp fra barnevernet. I 2019 var det ca. 55000 barn og unge som hadde kontakt med barnevernet. LFB er opptatt av at disse barna skal oppleve at barnevernet finnes for deres skyld, og at barneverntjenesten har et fokus på barnas perspektiv.

LBF MENER AT:

  • Barnet skal alltid settes først.
  • Saksbehandler i barnevernet skal fokusere på å gi barnet best mulig oppvekstsvilkår og gode omsorgsrammer, noe som også innbefatter å vurdere hjelp til barnets familie
  • Det er en samfunnsøkonomisk investering å gi barn og unge riktig tiltak så tidlig som mulig.
  • Barnevernet skal alltid snakke med barna uten at foreldrene er til stede, for å unngå å sette barnet i en situasjon hvor de må velge hvor lojaliteten deres skal ligge. Brudd på dette kan medføre at barnet ikke får hjelpen h*n har behov for.
  • Barnevernet skal til det ytterste forsøke å snakke med barna først.
  • Barnevernet plikter å fortelle barnet om barnets rettigheter.
  • Barnevernet skal gi informasjon om rettighetene barnevernsbarn har i samfunnet generelt ikke bare rettighetene de har i barnevernet.
  • Det bør være et krav om jevnlig oppfølging av barnet uavhengig av hvor barnet til enhver tid befinner seg.
  • Alle ansatte i det kommunale og statlige barnevern som har primærkontakt med barn, bør ha gjennomført et obligatorisk kurs i samtaleteknikk med barn.