Besøkshjem

For noen barn og unge vil det være positivt å få være i besøkshjem fra tid til annen, men det må alltid begrunnes ut fra barnets beste og ikke fordi fosterhjemmet eller ansatte på institusjonen trenger det. Det kan skape en utrygghet hos det enkelte barn, som ikke er heldig.

LFB MENER AT

  • Bruk av besøkshjem skal kun skje hvis det er til barnets beste
  • Barnet skal få si sin mening om bruk av besøkshjem
  • Det bør alltid sjekkes om barnet har noen i sitt nyopprettede nettverk som kan bistå hvis det er til barnets beste
  • Besøkshjem skal godkjennes av utøvende myndighet