Besøkshjem

For noen barn og unge vil det være positivt å få være i besøkshjem fra tid til annen, men det må alltid begrunnes ut fra barnets beste og ikke fordi fosterhjemmet eller ansatte på institusjonen trenger det.

LFB MENER AT

  • Bruk av besøkshjem skal kun skje hvis det er til barnets beste.
  • Barnet skal få si sin mening om bruk av besøkshjem.
  • Det bør alltid sjekkes om barnet har noen i sitt nyopprettede nettverk som kan bistå. Besøkshjem skal også godkjennes av barnevernet.
  • Familier og enslige kan være besøkshjem uavhengig av alder, kjønn, legning og trosretning. Mangfoldet av besøkshjem skal også gjenspeile mangfoldet av barn som trenger et besøkshjem.