De yngste barna

Alle barn i barnevernet har behov for å bli møtt på ulike måter, tilpasset seg og sin sak – og ikke minst tilpasset den alderen de er i. Det finnes mye kompetanse om hvordan man bør kommunisere og forholde seg til de yngste barna, og man vet at barnehjernen reagerer annerledes enn en ungdomshjerne. Det er viktig at alle som jobber med barn og unge, og spesielt de som jobber i barneverntjenesten, har fokus på at de yngste barna ofte har behov for noe helt annet enn de eldre barna.

LFB MENER AT:

  • Samtaler med de yngste barna bør gjennomføres av kompetent personell som har særskilt utdannelse og/eller erfaring fra kommunikasjon med små barn.
  • De yngste barna skal kommuniseres med utfra deres forutsetning og nivå.
  • Barnevernet bør fokusere på å skape relasjoner og trygghet hos alle barnevernsbarn, men spesielt hos de yngste barna.
  • Noen barnet har en trygg relasjon til bør være til stede i alle samtaler mellom barnevernet og barnet.
  • Det bør foreligge tydeligere lover og retningslinjer for eksponering av barnevernsbarn i sosiale medier og media generelt.