De minste barna

Alle barn i barnevernet har behov for å bli møtt på ulike måter, som er tilpasset seg og sin sak. Ikke minst har barn i barnevernet et behov for å bli møtt ulikt med tanke på hvilken alder de er i. Det finnes mye kompetanse om hvordan man bør kommunisere og forholde seg til de minste barna, og det er satt i gang prosjekter i flere byer som tar for seg hvordan barnehjernen reagerer annerledes enn en ungdomshjerne. Det er viktig at alle som jobber med barn og unge, og spesielt barneverntjenesten, har et fokus på at de minste barna ofte har behov for noe helt annet enn de eldre barna.

LFB MENER AT:

  • Noen barnet har en relasjon til bør være til stede i alle samtaler mellom barnevernet og barnet.
  • Det bør være mennesker med særskilt utdannelse og egnethet som har de første samtalene med de minste barna.
  • Fokuset fra barnevernet bør være å skape relasjoner og trygghet hos alle barnevernsbarn, men spesielt hos de minste barna.