Hva gjør en erfaringskonsulent?

Det er givende og lærerikt å være erfaringskonsulent. Det føles godt å kunne medvirke og fronte LFB utad, er stolt over å kunne bidra og være en del av noe som er større enn meg selv

Som erfaringskonsulent er du en representant for Landsforeningen for barnevernsbarn. Det er en tillitsrolle og du har et spesielt ansvar når du skal representere organisasjonen. En erfaringskonsulent er en brukermedvirker som er med på å medvirke i saker og ting som dreier seg om barnevernet, både på tjenestenivå og på systemnivå. For oss er det viktig at erfaringskonsulenten representerer alle medlemmene våre, ikke bare seg selv. Det er tryggere og mer virkningsfullt å representere når du har alle medlemmene i ryggen enn om du bare er deg selv.

For å medvirke til endring må vi være til stede, og vi blir ofte invitert til steder hvor vi kan påvirke gjennom for eksempel å holde innlegg/foredrag, kommentere rapporter, være brukerrepresentanter i ulike råd og utvalg, delta i referansegrupper, komme med skriftlige innspill, med mer. Som erfaringskonsulenter tar du med deg barnevernsbarnas erfaringer inn i de fora hvor tjenesteutviklingen skjer.

Det er betydningsfullt å være erfaringskonsulent, og du får føle på en mestring da du får være med på å påvirke et system du er eller har vært en del av. Å ha erfaringskonsulenter som representerer organisasjonen vår, og dermed også alle medlemmene våre, veier tyngre enn om man for eksempel representerte seg selv som enkeltperson.

Som erfaringskonsulent får du være med på mye forskjellig, men det er også ting vi ikke gjør. Vi går for eksempel ikke inn i enkeltsaker da medvirkningen en erfaringskonsulent bidrar med skal skje på tjeneste- eller systemnivå. Å gå inn i enkeltsaker kan oppleves skummelt og krevende, og det er ikke noe våre erfaringskonsulenter skal eller kommer til å bli skolert til å gjøre. Vi representerer heller ikke kun vår egen historie. I LFB mener vi at vi får større gjennomslagskraft ved å bruke stemmen og historien til flere. Det er heller ikke slik at en historie kan bidra til tjenesteutvikling i et offentlig system, men historiene våre i fellesskap gjør det i større grad mulig.


En erfaringskonsulent må

  • Kjenne til LFB som organisasjon
  • Ha bearbeidet egne opplevelser
  • Sette seg inn i problemstillinger til oppdrag
  • Delta aktivt på oppdrag
  • Ha tid og kapasitet til oppdrag, også til forberedelse og etterarbeid
  • Delta på erfaringskonsulentkurs