Hva gjør en erfaringskonsulent?

Som erfaringskonsulent er du en representant for Landsforeningen for barnevernsbarn. Det er en tillitsrolle og du har et spesielt ansvar når du skal representere organisasjonen. En erfaringskonsulent er en brukermedvirker som er med på å medvirke i saker og ting som dreier seg om barnevernet, både på tjenestenivå og på systemnivå. For oss er det viktig at erfaringskonsulenten representerer alle medlemmene våre, ikke bare seg selv. Det er tryggere og mer virkningsfullt å representere når du har alle medlemmene i ryggen enn om du bare er deg selv.

Det er givende og lærerikt å være erfaringskonsulent. Det føles godt å kunne medvirke og fronte LFB utad, jeg er stolt over å kunne bidra og være en del av noe som er større enn meg selv

For å medvirke til endring må vi være til stede, og vi blir ofte invitert til steder hvor vi kan påvirke gjennom for eksempel å holde innlegg eller foredrag, kommentere rapporter, være brukerrepresentanter i ulike råd og utvalg, delta i referansegrupper, komme med skriftlige innspill, med mer. Som erfaringskonsulent tar du med deg barnevernsbarnas erfaringer inn i de fora hvor tjenesteutviklingen skjer.

Her er en liten film fra et oppdrag vi har vært på.

Det er betydningsfullt å være erfaringskonsulent, og du får føle på en mestring da du får være med på å påvirke et system du er eller har vært en del av. Å ha erfaringskonsulenter som representerer organisasjonen vår, og dermed også alle medlemmene våre, veier tyngre enn om man for eksempel representerte seg selv som enkeltperson.

Jeg ville bli erfaringskonsulent for å benytte egen erfaring inn i et «større» system uten å utlevere meg selv, og samtidig få påvirke politiske prosesser for et bedre barnevern i fremtiden

Som erfaringskonsulent får du være med på mye forskjellig, men det er også ting vi ikke gjør. Vi går for eksempel ikke inn i enkeltsaker da medvirkningen en erfaringskonsulent bidrar med skal skje på tjeneste- eller systemnivå. Å gå inn i enkeltsaker kan oppleves skummelt og krevende, og det er ikke noe våre erfaringskonsulenter skal eller kommer til å bli skolert til å gjøre. Vi representerer heller ikke kun vår egen historie. I LFB mener vi at vi får større gjennomslagskraft ved å bruke stemmen og historien til flere. Det er heller ikke slik at en historie kan bidra til tjenesteutvikling i et offentlig system, men historiene våre i fellesskap gjør det i større grad mulig.


Hva forventer LFB av en erfaringskonsulent?

  • At du kjenne til LFB som organisasjon
  • At du har et avklart forhold til deg selv og det du har gått gjennom
  • At du setter deg inn i problemstillinger til oppdrag og forbereder deg godt
  • At du deltar aktivt på oppdrag
  • At du har tid og kapasitet til oppdrag, også til forberedelse og etterarbeid
  • At du deltar på erfaringskonsulentkurs
  • At du forholder deg til og følger det som står i samarbeidsavtalen, taushetserklæringen, organisatorisk plattform og verdidokumentet