Hvorfor erfaringskonsulenter?

Erfaringskonsulentene våre formidler ikke bare sin egen historie, men representerer flere enn seg selv, og skaper med det troverdighet for vår kunnskapsformidling. Vi sitter på kunnskap som går ut over hva forskning og fagfolk har, og kan bringe inn et unikt perspektiv som trengs sammen med de andre to for å kunne tilby tjenester som oppleves som gode og nyttige for de det gjelder; barna.

Det er veldig givende å være erfaringskonsulent. Det gir mye energi og glede å vite at vår stemme som organisasjon bidrar til et bedre barnevern, at vi blir lyttet til og tatt på alvor

LFBs opplevelse er at både praksisfelt og politikere har stor respekt for erfaringsbasert kunnskap og er svært lydhøre når våre erfaringskonsulenter snakker. De gjør en svært viktig jobb for oss på vegne av alle barnevernsbarn.

Noe av målet med erfaringskonsulentordningen er å gi barnevernsbarn følelsen av at de kan bruke sin erfaring til noe konstruktivt og positivt. Gi dem en stemme, og muligheten til å føle mestring ved at de påvirker viktige beslutningstakere, og får formidle erfaringer og sin kunnskap. Våre medlemmer opplever at deres historie blir verdt den dyrekjøpte erfaringen ved at de kan bruke den til å bedre forholdene for barna som kommer etter seg.

For å bli erfaringskonsulent i LFB må man ha egen erfaring fra barnevernet, være medlem i LFB, og man må ha gjennomført erfaringskonsulentkurs. Alle erfaringskonsulenter får opplæring, veiledning og oppfølging fra LFB, og har et spesielt ansvar som representanter for organisasjonen. Som erfaringskonsulent forplikter man seg til å uttale seg på vegne av organisasjonen og i tråd med politisk plattform.