Erstatning til tidligere barnevernsbarn

Mange barnevernsbarn er i den stillingen at de ønsker å søke erstatning, eller gå til sak mot hjemkommune etter sin tid under barnevernets omsorg etter en tapt barndom. Dette gjelder i saker hvor man har vært utsatt for svikt fra kommunen, manglende eller sen inngripen fra barnevernet slik at omsorgssvikten har økt, eller ikke blitt stoppet av det offentlige. Det er også mange tilfeller hvor det har vært et mangelfullt arbeid fra barnevernet som legges til grunn, og man søker om erstatning for tapt barndom. Det er på sitt rene at det er vanskelig å føre en sak mot kommunene, og at det er svært kostbart, noe som hindrer mange fra å gå til sak. Saker mot barnevernet vanskeliggjøres også av kort foreldingsfrist.

LFB MENER AT:

  • Det bør etableres bedre ordninger for erstatning for tidligere barnevernsbarn.
  • Det bør oppfordres, og legges til rette for at flere saker når rettsvesenet.
  • Det bør være fri sakførsel og advokat i saker som omhandler tidligere omsorgssvikt under barnevernets omsorg.
  • Det bør være gratis å få en sakkyndigvurdering, som legger grunnlag for en rettssak, som måler omfang og skade som er påført.
  • Det bør ikke være foreldingsfrist i saker som omhandler erstatningssak fra barnevernet og tapt barndom.