Kurs og rekruttering for å bli fosterforeldre

I dag kursers fosterforeldre gjennom et PRIDE-kurs som avholdes av Bufetat. PRIDE-kursene er en modell Norge og andre land bruker i opplæringen og rekrutteringen av fosterforeldre.

LFB MENER AT:

 • Det må evalueres om PRIDE-kursene gir den opplæringen fosterforeldre trenger.
 • Fosterforeldre bør jevnlig gå på kurs, uavhengig av utdanning.
 • Fosterforeldre må lære mer om traumer og psykisk helse.
 • Fosterforeldre må ha opplæring i traumebasert omsorg.
 • Kurset bør inneholde erfaringsbasert kunnskap fra nåværende og tidligere barnevernsbarn.
 • Kursholder bør vektlegge egnetheten til fosterforeldrene, blant annet ved å se hvordan fosterforeldrene samarbeider.
 • Det skal stilles høye krav for å kunne bli fosterforeldre.
 • Det må opprettes flere tilbud om spesialtilpasset opplæring til slektsfosterhjem.
 • Man skal kunne bli fosterforeldre uavhengig av etnisitet og seksuell orientering.
 • Personlig egnethet, stabilitet og omsorgsevne skal vektlegges mer enn formell kompetanse i godkjenningen av fosterforeldre.
 • Alle fosterforeldre skal gjennomføre relevant kursing innen seks måneder etter plassering, men aller helst før plassering.
 • Det bør lovfestes at fosterforeldre forplikter seg til å motta opplæring gjennom hele perioden hvor de er fosterforeldre.