Mer informasjon

Det er ikke alltid like lett å få oversikt over alt som er lov og ikke lov og hvordan ting skal gjøres og ikke gjøres innenfor barnevernet, men her har vi samlet noen nyttig linker til steder der det finnes god informasjon om dine rettigheter som barnevernsbarn, og hvem du kan kontakte hvis du trenger hjelp.

Informasjon

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) jobber på oppdrag fra departementet og har mye god informasjon om barnevernet. Her kan du for eksempel finne informasjon om rettigheter for barn og unge i barnevernet, både for deg som bor på institusjon og for deg som bor i fosterhjem. De har også laget en veldig fin brosjyre om rettighetene til deg som bor på institusjon, den finner du her.

I tillegg har Bufdir mye nyttig informasjon om hvordan barnevernet er bygget opp og hvordan de jobber. Du kan for eksempel lese om barnevernets organisering og oppgaver for å få et bedre bilde av alle de ulike delene av barnevernet og hvem som gjør hva, og du kan få en oversikt over hvordan gangen i en barnevernssak er, altså hva som skjer fra det blir sendt inn en bekymringsmelding til tiltak eller avsluttet sak.

Barneombudet er barn og unges talsperson og de jobber for barns rettigheter. Her kan du finne en god oversikt over de forskjellige rettighetene du har som barn i Norge, temaer er for eksempel barnevernet, delta og bli hørt, skole, og familie og hjemme.

Barnekonvensjonen er en avtale mellom nesten alle land i verden. Den sier at barn har menneskerettigheter og krav på spesiell beskyttelse. Alle land som har skrevet under barnekonvensjonen må følge det som står i den, Norge har skrevet under og gjort den til norsk lov. Barneombudet har laget en veldig fin oversikt over barnekonvensjonen, her kan du lese om og se en video om alle artiklene.

Kontakt

Om du er misfornøyd med hjelpen du får fra barnevernet er det som oftest tilsynsmyndighetene (Fylkesmannen) i fylket du bor i du skal kontakte. Her finner du en oversikt over Fylkesmannen i de forskjellige fylkene, og her står det litt om hvordan du klager.

Barneombudets nettside kan du i tillegg til å lese om dine rettigheter, også stille spørsmål om det er noe du lurer på.

I mange tilfeller har du rett til fri rettshjelp, altså at det offentlige skal betale for advokaten din. Barnas Jurist gir gratis rettshjelp til barn og unge opp til 25 år, du finner nettsiden deres her.

Hvis du eller noen andre rundt deg har det vanskelig er det viktig at man ber om hjelp. Hos Alarmtelefonen kan du snakke med en voksen som ønsker å hjelpe deg enten på telefon eller på chat. Hvis du er veldig redd kan de hjelpe deg med å kontakte politi eller legevakt der du bor. Du kan lese mer om Alarmtelefonen og finne chatten her, eller ringe 116 111.