Negativ sosial kontroll og æresvold

Barn av etnisk bakgrunn er ekstra utsatt for å oppleve negativ sosial kontroll og æresvold. I lukkende religiøse miljøer kan dette presset oppleves ekstra sterkt.

LFB MENER AT:

  • Alle barn skal ha frihet til å være seg selv, og delta på det man måtte ønske, eller bryte med miljøer eller familie de opplever begrenser sin egen frihet.
  • Negativ sosial kontroll og psykisk æresvold har ikke en plass i vårt samfunn.
  • Det må jobbes for å hindre at barn sendes tilbake til opprinnelseslandet fordi de er for integrerte eller blitt for «vestlige», eller skal læres opp i klan- og kastesamfunnets regler og holdninger.
  • Det må jobbes for å hindre at det utøves vold mot barn og unge fordi de ikke innordner seg negativ sosial kontroll.
  • Sosial kontroll skal utløse opplysningsplikt til barnevernet.