Vår organisasjon

Landsforeningen for barnevernsbarn sitt Landsmøte 2019

Landsforeningen for barnevernsbarn består av flere ledd, på denne siden vil vi fortelle litt om de forskjellige leddene.

Landsmøtet

Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. Det er landsmøtet som bestemmer hva LFB skal jobbe med og hvordan vi skal gjøre det. Landsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mai, og er åpent for alle medlemmer. Her behandler vi, blant annet, styringsdokumentene for LFB.

Regionråd

Regionrådet er en viktig arena for organisasjonen, og rådet sin hovedoppgave er å bringe regionene sine stemmer inn i arbeidet til LFB. Regionrådet har en rådgivende myndighet og kan gi innspill og råd til LFBs styre og administrasjon. Rådet har ingen fast sammensetning, men er er et åpent råd for de medlemmene i sin region som ønsker å delta.

Det er styret og administrasjonen til LFB som avholder regionråd.

Styret

Styret er LFBs høyeste myndighet mellom landsmøtene. Styret har et særskilt ansvar for å følge opp vedtak gjort av organisasjonen. Styret møtes hver tredje måned, og deres hovedansvar er å vedta rammene for administrasjonen i LFB.

Leder: Silje Marie Bergh Sveum
Nestleder: Thomas Johansen
Styrerepresentant: Elsa Veronica Christiansen
Styrerepresentant:
Aisha Aziz
Styrerepresentant: Victoria Dollst
Styrerepresentant: Anja Iselin Pedersen


Administrasjonen

Administrasjonen holder til på kontoret i Oslo og har ansvar for det administrative arbeidet og den daglig driften i LFB. Sammen med styret, tar de avgjørelser fra dag til dag og tar i mot henvendelser fra medlemmer, samarbeidspartnere og deltar på møter på vegne av LFB. Caroline Myklebost er daglig leder, og har ansvar for den daglige driften av organisasjonen.

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen er organisasjonens kontrollorgan og blir valgt på Landsmøtet. Komiteen skal følge opp at vedtak gjort på landsmøtet blir gjennomført, og at reglene for hvordan organisasjonen skal drives blir fulgt. Komiteen rapporterer direkte til landsmøtet. Kontrollkomiteen har myndighet til å tolke organisasjonens grunndokumenter og andre styringsdokumenter. Kontrollkomiteen kan svare på spørsmål fra alle i organisasjonen angående styringsdokumentene og formelle ting.

Valgkomiteen

Valgkomiteen jobber med å finne kandidater til aktuelle verv i organisasjonen. De intervjuer alle som er interesserte i å sitte i noen av våre verv, eller som har forslag om kandidater. Valgkomiteen innstiller kandidatene på det årlige landsmøtet.