Vår organisasjon

Landsforeningen for barnevernsbarn sitt Landsmøte 2019

Landsforeningen for barnevernsbarn består av flere ledd, på denne siden vil vi fortelle litt om de forskjellige leddene.

Landsmøtet

Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. Det er landsmøtet som bestemmer hva LFB skal jobbe med og hvordan vi skal gjøre det. Landsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mai, og er åpent for alle medlemmer. Her behandler vi, blant annet, styringsdokumentene for LFB.

Styret

Styret er LFBs høyeste myndighet mellom landsmøtene. Styret har et særskilt ansvar for å følge opp vedtak gjort av organisasjonen. Styret møtes jevnlig, og deres hovedansvar er å vedta rammene for administrasjonen i LFB.

LFBs styre 2023 – 2024

Styreleder: Cecilia Dinardi
Nestleder: Camilla Flesland
Styremedlem: Shimron Mohd
Styremedlem: Aisha Aziz
Styremedlem: 
Cecilie Bråten
Styremedlem: Sandrina Sandell
Vara: Elias Halvorsrud

Administrasjonen

Administrasjonen holder til på kontoret i Oslo og har ansvar for det administrative arbeidet og den daglig driften i LFB. De tar avgjørelser fra dag til dag og tar i mot henvendelser fra medlemmer, samarbeidspartnere og deltar på møter på vegne av LFB. Caroline Bang Myklebost er daglig leder, og har ansvar for den daglige driften av organisasjonen.

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen er organisasjonens kontrollorgan, de har også en rådgivende funksjon for styret og administrasjonen. Kontrollkomiteens medlemmer blir valgt på landsmøtet. Komiteen skal følge opp at vedtak gjort på landsmøtet blir gjennomført, og at reglene for hvordan organisasjonen skal drives blir fulgt. Komiteen rapporterer direkte til landsmøtet. Kontrollkomiteen har myndighet til å tolke organisasjonens grunndokumenter og andre styringsdokumenter. Kontrollkomiteen kan svare på spørsmål fra alle i organisasjonen angående styringsdokumentene og formelle ting.

Valgkomiteen

Valgkomiteen jobber med å finne kandidater til aktuelle verv i organisasjonen. De intervjuer alle som er interesserte i å sitte i noen av våre verv, eller som har forslag om kandidater. Valgkomiteen innstiller kandidatene på det årlige landsmøtet.