Vår organisasjon

Landsforeningen for barnevernsbarn består av flere ledd, på denne siden vil vi fortelle litt om de forskjellige leddene.

Landsmøtet

Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. Det er landsmøtet som bestemmer hva LFB skal jobbe med og hvordan vi skal gjøre det. Landsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mai, og er åpent for alle medlemmer. Her behandler vi, blant annet, styringsdokumentene for LFB.

Landsstyret

Landsstyret er LFBs høyeste myndighet mellom landsmøtene. De har ansvar for at organisasjonens virksomhet blir drevet i samsvar med vedtektene og landsmøtets vedtak. De skal arbeide for at organisasjonen følger opp vedtak og prioriteringer gjort av landsmøtet. Landsstyrets sammensetning skal være en representant fra hver region, samt leder av LFB.

Landsstyret består i 2018/2019 av følgende:

Leder: Vilde Adolfsen
Region Øst: Espen Johannessen
Region Oslo: Kristine Aschim Olsen
Region Sør: Marianne Jørgensen
Region Vest: Victoria Dollst
Region Midt: Ellen Hammer
Region Nord: Jill-Astrid R. Rugtvedt

Sentralstyret

Sentralstyret er den høyeste myndigheten mellom landsstyremøtene og består av 4 medlemmer. Styret leder organisasjonen etter de prioriteringene som er bestemt av landsmøtet og i tråd med styringsdokumentene til LFB. De har ansvar for det politiske arbeidet og tar avgjørelser i samarbeid med daglig leder. Styret representerer organisasjonen utad og har sammen med administrasjonen, ansvar for den organisatoriske fremdriften i organisasjonen.

Sentralstyret består i 2018/2019 av følgende:

Leder: Vilde Adolfsen
Nestleder: Thomas Johansen
Styrerepresentant: Elsa Veronica Christiansen
Styrerepresentant:
Ruzzel Solberg

Administrasjonen

Administrasjonen holder til på kontoret i Oslo og har ansvar for det administrative arbeidet og den daglig driften i LFB. Sammen med styret, tar de avgjørelser fra dag til dag og tar i mot henvendelser fra medlemmer, samarbeidspartnere og deltar på møter på vegne av LFB. Julie Gulbrandsen er daglig leder, og har ansvar for den daglige driften av organisasjonen.

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen er organisasjonens kontrollorgan og blir valgt på Landsmøtet. Komiteen skal følge opp at vedtak gjort på landsmøtet blir gjennomført, og at reglene for hvordan organisasjonen skal drives blir fulgt. Komiteen rapporterer direkte til landsmøtet. Kontrollkomiteen har myndighet til å tolke organisasjonens grunndokumenter og andre styringsdokumenter. Kontrollkomiteen kan svare på spørsmål fra alle i organisasjonen angående styringsdokumentene og formelle ting.

Valgkomiteen

Valgkomiteen jobber med å finne kandidater til aktuelle verv i organisasjonen. De intervjuer alle som er interesserte i å sitte i noen av våre verv, eller som har forslag om kandidater. Valgkomiteen innstiller kandidatene på det årlige landsmøtet.