Anbudsprosesser i barnevernet

Staten har som oppgave å ivareta de forskjellige behovene barna i barnevernet har. Dessverre klarer ikke alltid det offentlige å tilby det barnevernet trenger for å oppfylle barnas behov. Da kan stat og kommune velge å legge en forespørsel om at noen andre skal gi tilbudet ut på anbud, og private aktører kan konkurrere om å få kontrakten.

LFB MENER AT:

  • Pris og kvalitet ikke skal telle likt i anbudskonkurransene
  • Når institusjonsplasser o.l. lyses ut på anbud skal man alltid inkludere medvirkning fra brukerne
  • Det er viktig at det foreligger klare forventninger fra stat/kommune til brukerorganisasjoner om deres rolle i prosessen
  • Det må alltid vurderes om brukerperspektivet skal være med i forhandlingsmøtene