Anbudsprosesser i barnevernet

Staten har som oppgave å ivareta de forskjellige behovene barna i barnevernet har. Men dessverre klarer ikke alltid de offentlige å bistå med de tilbudene barnevernet trenger. Da kan stat og kommune velge å legge en slik forespørsel ut på anbud, og de private aktørene konkurrerer om å få den.

LFB MENER AT:

  • Brukermedvirkning skal være tilstede når staten og kommunene jobber med anskaffelser og rammeavtaler med private aktører.
  • Det er viktig at det foreligger klare forventninger fra stat/kommune til brukerorganisasjoner om deres rolle i prosessen.
  • Det må alltid vurderes om brukerperspektivet skal være med i forhandlingsmøtene.
  • Pris og kvalitet ikke skal telle likt i anbudskonkurransene.