Anbudsprosesser i barnevernet

Staten har som oppgave å ivareta de forskjellige behovene barna i barnevernet har. Dessverre klarer ikke alltid det offentlige å tilby det barnevernet trenger for å oppfylle barnas behov. Da kan stat og kommune velge å legge en forespørsel om at noen andre skal gi tilbudet ut på anbud, og private aktører; kommersielle og ideelle, kan konkurrere om å få kontrakten.

LFB MENER AT:

  • Når institusjonsplasser o.l. lyses ut på anbud skal man alltid inkludere medvirkning fra barnevernsbarn.
  • Det må alltid vurderes om brukerperspektivet skal være med i forhandlingsmøtene.
  • Det bør kun være ideelle aktører som kan konkurrere om å få kontraktene fra det offentlige.
  • I alle anbudsprosesser som omhandler barn over 12 år så bør barnet gis mulighet til å velge sitt eget bosted. Barnets ønske og behov skal legges vekt på.