Barnevernsbarn som kommende foreldre

Erfaringene våre medlemmer har når de skal ha egne barn er varierte. Spesielt når det kommer til hvordan de blir møtt av ulike hjelpeinstanser, inkludert barneverntjenesten. Det kan være sårbart å skulle inn en ny livssituasjon med nye roller som skal håndteres, spesielt hvis man ikke har hatt disse rollemodellene i egen oppvekst. Å tilby riktig hjelp til barnevernsbarn som kommende foreldre vil være en god investering for barns beste, og for å sikre det kommende barnet sin oppvekst.

Likevel forteller flere av våre medlemmer at de mestrer den nye livssituasjonen godt på egenhånd, og kan oppleve det som mistillit og stigmatiserende at barneverntjenesten er skeptiske til om de egner seg som gode foreldre for eget barn.

LFB MENER AT:

  • Barnevernsbarn skal ikke oppleve å bli ytterligere stigmatisert dersom de selv skal ha barn.
  • Barneverntjenesten skal sørge for riktige tiltak slik at som barnevernsbarn som er kommende foreldre får gode forutsetninger for å være gode foreldre.
  • Når et barn blir født av barnevernsbarn skal det ikke være en automatikk i at deres barn også havner i barnevernet.
  • Barnevernsbarn som blir gravide eller får barn under ettervern skal ikke miste tilbudet sitt.