Barnefattigdom

I Norge lever en del barn under forhold som er definert som barnefattigdom. Med dette menes ikke en absolutt fattigdom lik den vi ser i mange deler av verden, men vi ser store utfordringer hva gjelder barnefattigdom i Norge. Det er viktig at barneverntjenesten vet hvor de skal henvende seg, og ikke minst hvordan de skal bistå familien i slike tilfeller. LFBs medlemmer har påpekt at de opplever det som at barneverntjenesten overleverer det økonomiske ansvaret for disse familiene til NAV, mens NAV har egne regler som gjelder for sitt system. Dette oppleves ustrukturert og man opplever det som man ”faller mellom stoler”. I tillegg kan det være vanskelig å nå frem til sin saksbehandler i NAV når behovet melder seg.

 LFB MENER AT:

  • Alle barneverntjenester må ha et strukturert samarbeid med NAV, for å kunne følge opp ut ifra barnets beste.
  • Barnevernstjenesten må kunne bistå i møter med NAV når det gjelder økonomi hos familier som faller under fattigdomsgrensen.
  • Barneverntjenesten skal følge opp sitt juridiske ansvar rundt barnefattigdom for den enkelte.