Barn som lever i fattigdom

I Norge lever en del barn i fattigdom. Med dette menes ikke bare absolutt fattigdom som i stor grad handler om fysisk overlevelse, men også fattigdom som innebærer å ikke ha muligheten til å delta i samfunnet på lik linje med andre. Det er viktig at barneverntjenesten vet hvor de skal henvende seg, og ikke minst hvordan de skal bistå familier i slike tilfeller. LFBs medlemmer har påpekt at de opplever det som at barneverntjenesten overleverer det økonomiske ansvaret for disse familiene til NAV, mens NAV har egne regler som gjelder for sitt system. Dette oppleves ustrukturert og det kan virke som om man faller mellom to stoler.

 LFB MENER AT:

  • Barneverntjenesten skal følge opp sitt juridiske ansvar rundt barn som lever i fattigdom
  • Alle barneverntjenester må ha et strukturert samarbeid med NAV, for å kunne følge opp ut ifra barnets beste
  • Barnevernstjenesten må kunne bistå i møter med NAV når det gjelder økonomi hos familier som faller under fattigdomsgrensen