Barnevernfaglig kompetanse

I dag anser vi de utdannelsene som er rettet mot arbeid med barn og unge som mangelfulle. De gir ikke barnevernsarbeidere god nok kompetanse til å gjøre vurderinger i komplekse saker i henhold til barnets beste. I tillegg er det for lite fokus på personlig egnethet i utdanningsløpet, og vi er opptatt av at forståelsen av barnevernfaglig kompetanse utvides.

LFB MENER AT:

 • Det bør være forskjellige krav til kompetanse for de ulike stillingene i barneverntjenesten
 • Det er viktig at det skal være krav til helt spesifikk kompetanse på leder og beslutningsnivå
 • Barnevernfaglig utdanning må styrkes i innhold og bør utvides fra 3 til 5 år
 • Saksbehandlere må ha relevant utdannelse og kompetanse til å fatte vedtak i tråd med gjeldende lover og retningslinjer
 • Barnevernfaglige vurderinger og vedtak må gjøres av de som har barnevernfaglig kompetanse
 • I tillegg til utdanning bør relasjonskompetansen og personlig egnethet vektlegges
 • Det er ikke gitt at det kun er barnevernfaglig kompetanse som gjør barnevernsarbeidere gode til å hjelpe barn
 • Barneverntjenesten må søke ekstern konsultasjon ved mangel på kompetanse
 • Det skal være større tverrfaglighet i barnevernet
 • Alle barneverntjenester skal ha minimum 5 fagstillinger
 • Dagens utdanning gir ikke barnevernsarbeidere god nok kompetanse til å gjøre vurderinger i komplekse saker i henhold til barnets beste