Barnevernsbarn med funksjonsnedsettelser

LFB jobber for å minske stigmatisering av barnevernsbarn, og vi ser at barnevernsbarn med både synlige og usynlige funksjonsnedsettelser risikerer å bli dobbelt stigmatisert. Dette kan gi langvarige og komplekse vansker som for noen varer livet ut. Derfor er det svært viktig for oss at mennesker som jobber med, eller har ansvar for disse barna, har forståelse for at de kan ha behov for ekstra ressurser knyttet til hjelp og oppfølging.

LFB MENER AT:

  • Ansatte som jobber med barn innen barnevern, skal ha kunnskap og forståelse for at det finnes skjulte funksjonsnedsettelser som gjør hverdagen ekstra utfordrende for barn i barnevernet
  • Ansatte som jobber med disse barna skal behandle dem med respekt på lik linje med de som ikke har funksjonsnedsettelser
  • Ansatte i barneverntjenester skal velge riktige ord når det snakkes med og om denne målgruppen