Barnevernsbarn med funksjonsnedsettelser

Ikke alle funksjonsnedsettelser er synlige, slik som de fysiske funksjonsnedsettelsene, og kan derfor være vanskeligere å oppdage for andre. LFB jobber for å minske stigmatisering av barnevernsbarn, og ser derfor at barnevernsbarn med funksjonsnedsettelser er i en risiko for å bli dobbelt stigmatisert. Det kan gi langvarige og komplekse vansker som kanskje kan bli varige livet ut. Derfor er det svært viktig for oss at mennesker som jobber med, eller har ansvar for, disse barna har forståelse for at de kan ha behov for ekstra ressurser knyttet til hjelp og oppfølging.

LFB MENER AT:

  • Ansatte som jobber med barn innen barnevern skal ha kunnskap og forståelse for at det finnes skjulte funksjonsnedsettelser som gjør hverdagen ekstra utfordrende for barn i barnevernet.
  • Ansatte i barneverntjenester skal velge riktige ord når det snakkes med og om denne målgruppen.
  • Ansatte som jobber med disse barna skal behandle dem med respekt på lik linje med de som ikke har funksjonsnedsettelser.