Barnevernsbarn med funksjonsnedsettelser

LFB jobber for å minske stigmatisering av barnevernsbarn, og vi ser at barnevernsbarn med både synlige og usynlige funksjonsnedsettelser risikerer å bli dobbelt stigmatisert. Dette kan gi langvarige og komplekse vansker som for noen varer livet ut. Derfor er det svært viktig for oss at mennesker som jobber med – eller har ansvar for disse barna, har forståelse for at de kan ha behov for ekstra ressurser knyttet til hjelp og oppfølging.

LFB MENER AT:

  • Ansatte som jobber med barn i barnevernet skal ha kunnskap og forståelse for at det finnes skjulte funksjonsnedsettelser som gjør hverdagen ekstra utfordrende for barn i barnevernet.
  • Det kan være mange barn som har usynlige funksjonsnedsettelser, og kanskje ikke vet det selv en gang – bare at de er annerledes.
  • Barnevernet må ikke ta for gitt at barn med skjult funksjonsnedsettelse utsettes for omsorgssvikt i hjemmet bare på grunn av at de er annerledes, men må sette seg inn i barnets verden, lytte til barnets erfaringer og anta at barnet har rett.
  • Barnevernsansatte som kommer i kontakt med barn med funksjonsnedsettelser må ha kunnskap om – og forståelse for, at det finnes barn med funksjonsnedsettelser som ikke oppfører seg likt som barn med normalutvikling på alle nivå, og må hjelpe foreldrene til å gjøre livet til disse barna så gode som mulig, uten å stigmatisere eller anta at foreldrene ikke klarer å gi god nok omsorg.
  • Det er viktig at ansatte som jobber med barn med funksjonsnedsettelser i barnevernet tilpasser seg barnets utviklingsnivå og kognitive forståelse, men de bør så langt det lar seg gjøre benytte vanlige fagord/begreper når det snakkes om og med denne målgruppen. Barnevernsbarn med funksjonsnedsettelser skal så langt det lar seg gjøre behandles på lik linje – og med samme grad av verdighet som andre barnevernsbarn.