Barnevernsvakt

Alle barn skal ha tilgang til døgnkontinuerlig akutt hjelp. Dette er ikke tilfellet i dag og setter barn og unge i en svært sårbar situasjon. Å sikre at barn og unge får den hjelpen de trenger når de trenger den er en kommunal oppgave derfor er det viktig at alle kommuner sikrer at det er mulig å få hjelp når som helst. Omsorgssvikt skjer ikke nødvendigvis innenfor kontortid.  

LFB MENER AT:

  • Barn og unge skal ha lovfestet tilgang til døgnkontinuerlig akutt hjelp.
  • Alarmtelefonen er et viktig tiltak, men erstatter ikke en lokal barnevernvakt.