Barnevernsvakt

I dag har ikke alle barn og unge tilgang på døgnkontinuerlig akutt hjelp. Dette setter barn og unge i en svært sårbar situasjon. Å sikre at barn og unge får den hjelpen de trenger når de trenger den er en kommunal oppgave. Derfor er det viktig at alle kommuner sikrer at det er mulig å få hjelp når som helst. Omsorgssvikt skjer ikke nødvendigvis innenfor kontortid.

LFB MENER AT:

  • Barn og unge skal ha lovfestet tilgang til døgnkontinuerlig akutt hjelp.
  • Alarmtelefonen er et viktig tiltak, men erstatter ikke en lokal barnevernvakt.
  • Barnevernets åpningstider bør tilpasses barnas hverdag slik at oppfølging, observasjon etc. kan gjøres uten å holde barnet hjemme fra skolen.
  • Det må settes et større fokus på de yngste barna, og deres rett til akutthjelp.
  • Alle ansatte ved de kommunale barnevernsvaktene skal ha relevant utdanning og minimum 3 års relevant yrkeserfaring.
  • Det bør også forventes at ansatte ved barnevernvaktene er godt skolerte i tematikken «Barn og familier i krise».