Begreper

Barnevernfaglige begreper er nødvendige. Noen begreper kan oppfattes som stigmatiserende, men vi mener at å endre begrep ikke nødvendigvis løser problemet. Ofte vil endringen kun føre til at et nytt ord oppleves like stigmatiserende. Enkelte ord er allikevel svært negativt ladet og en bør derfor se etter erstatninger.

LFB MENER AT:

  • Det bør være et fokus på at begreper skal være positivt ladet.
  • Det er holdningen til begrepene som bør være i fokus.
  • Begreper bør ikke endres med mål om å minske for eksempel stigma med mindre innholdet også endres.
  • Nye begreper bør ikke ha den effekt at kravene til handling blir redusert og barn står i risiko for å leve i en uholdbar situasjon over lengre tid enn nødvendig.
  • Når barn skal lese eller bli informert om vedtak bør det legges vekt på begreper som er forståelig for barnet, uten at informasjonen forsvinner.