Begreper

Barnevernfaglige begreper er nødvendige. Det hjelper ikke nødvendigvis å endre begreper da det først og fremst er innholdet det må gjøres noe med. Ofte kan det vise seg at nye begreper etter en stund likevel får det samme innholdet. Dermed har ikke endringen ønsket effekt. Enkelte ord er allikevel svært negativt ladet og en bør derfor se etter erstatninger.  

LFB MENER AT:

  • Det bør være et fokus på at begreper skal være positivt ladet.
  • Det er holdningen til begrepene som bør være i fokus.
  • Nye begreper bør ikke ha den effekt at kravene til handling blir redusert og barn står i risiko for å leve i en uholdbar situasjon over lengre tid enn nødvendig.