Bekymringsmelding

Ettersom barnevernet i seg selv ikke driver med oppsøkende arbeid er de avhengige av at bekymringsmeldinger sendes inn slik at de kan hjelpe barn som ikke har det bra. Det er derfor utrolig viktig at disse bekymringsmeldingene håndteres på en god måte.

LFB MENER AT:

  • Barneverntjenesten skal ta bekymringsmeldinger på alvor og ikke henlegge saker de ikke har gjort en individuell, faglig vurdering av
  • Barneverntjenestene må organisere seg slik at bekymringsmeldinger blir undersøkt
  • Dersom en bekymringsmelding tar for seg et søskenpar/søsken, skal barneverntjenesten opprette to saker, en for hver enkelt. Dette fordi man ikke kan være sikker på at barna har/ikke har opplevd det samme i hjemmet
  • Barneverntjenesten skal dokumentere hvorfor de henlegger en bekymringsmelding uavhengig av om bekymringsmeldingen oppfattes som grunnløs eller ikke